Můj kousek Země
Česká geologická služba

Jak neudělat díru do světa?

Otestujte si nabyté vědomosti z Díry do světa v kvízu!

V případě otázek, u kterých je pouze jedna správná odpověď, musí být označena POUZE tato správná odpověď.
V případě otázek, u kterých je více správných odpovědí, musí být označeny VŠECHNY správné odpovědi (žádná nesprávná).
V momentě vyhodnocení kvízu můžeš listovat mezi kartami (1-8, spodní část kvízu) a podívat se, které odpovědi byly správné a které nikoliv. Ti, kterým by hledání správných odpovědí dělalo velké problémy, si mohou stáhnout nápovědu (je umístěna pod vyhodnocením kvízu).

1) Slunce je:

2) Slunce na Zemi posílá (více odpovědí je správných):

3) Obíhá Slunce kolem Země?

4) Ozonová vrstva chrání zemský povrch před nebezpečným UV zářením, které pochází:

5) Co potřebují rostliny ke svému životu a růstu (více odpovědí je správných)?

6) Co potřebují rostliny k výrobě sacharidů (více odpovědí je správných)?

7) Který vitamin produkuje naše kůže díky slunečnímu záření?

8) Ozonová vrstva je nízko na obloze a můžeme ji vidět

9) Ozon, který se nachází ve vyšší vrstvě atmosféry, se nazývá:

10) Ozonová vrstva nás chrání před:

11) Z čeho je ozonová vrstva tvořena?

12) Kolik atomů kyslíku obsahuje jedna molekula ozonu?

13) Troposférický ozon je:

14) Zkratka „UV“ v označení „UV záření“ vyjadřuje slovo:

15) Je UV záření viditelné a můžeme jej cítit?

16) Může UV záření dopadnout na zemský povrch i když jsou na obloze mraky?

17) UV záření je nebezpečné:

18) Projeví se škodlivý vliv UV záření vždy okamžitě?

19) Kolik existuje typů UV záření?

20) Označuje „UV záření“ totéž co „sluneční záření“, vyjadřují totéž?

21) V průběhu dne je UV záření nejsilnější:

22) Říká nám UV index informace o počasí?

23) Jaký povrch odráží a zesiluje účinky UV záření? (více odpovědí je správných)

24) V jakém období (měsíci) je UV záření nejsilnější v České republice?

25) Proč je UV záření intenzivnější v létě a dosahuje vyšších hodnot?

26) Jaké produkty obsahují látky, které poškozují ozonovou vrstvu? (více odpovědí je správných)

27) Kdy byla poprvé objevena ozonová díra?

28) Jakou zkratkou se označují jedny z hlavních látek, které poškozují ozonovou vrstvu?

29) Ozonové díry se vyskytují:

30) Jak spolu souvisí zeslabení ozonové vrstvy a globální oteplování?

31) Reakce pokožky vystavené UV záření je:

32) Jaké riziko hrozí našim očím, pokud jsou dlouho vystaveny UV záření?

33) Jakou má funkci imunitní systém?

34) Proč jsou děti více ohrožené při vystavení UV záření? (více odpovědí je správných)

35) Proč je zesílené UV záření nebezpečné pro podmořský život?

36) Co je to „melanin?

37) Jaká část oka je zasažena šedým zákalem?

38) Co můžeš udělat pro ochranu ozonové vrstvy ty?

39) Proč je důležité s věcmi, které obsahují látky poškozující ozonovou vrstvu, zacházet opatrně?

40) Kdo se může podílet na ochraně ozonové vrstvy?

41) Které zemědělské výrobky mohou být pro ozonovou vrstvu nebezpečné?

42) Co je cílem Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu?

43) Lze se před UV zářením chránit?

44) Když je tvůj stín kratší než ty, je UV záření silnější nebo slabší?

45) Co nás lépe ochrání před UV zářením?

46) Je ve stínu stromů UV záření na 100 % odfiltrované?

47) Co je nejbezpečnější situace?

Výsledky se zobrazí až po zodpovězení všech otázek.