Můj kousek Země
Česká geologická služba

Ozonová díra

Letos uplyne 25 let od podepsání Montrealského protokolu. Cílem dohody je ochrana slábnoucí ozonové vrstvy nad naší planetou. O tom, že je tato ochrana, stvrzená Montrealským protokolem, doslova životně důležitá, svědčí už sám fakt, že jej – zcela výjimečně – podepsaly všechny státy světa.

Jak to vlastně je s ozonovou dírou a její nebezpečností pro člověka, i pro vše živé na Zemi? Následující texty od předních odborníků by vám měly dát odpověď. A dozvědět se další množství informací můžete sami v užitečných odkazech.

Ozonová díra nad Antarktidou v roce 2010

Ozonová díra nad Antarktidou v roce 2010

Logo Montrealského protokolu

Logo Montrealského protokolu k letošnímu 25. výročí jeho přijetí