Můj kousek Země
Česká geologická služba

Odkazy

Virtuální muzeum České geologické služby

Virtuální muzeum vám umožní prohlížet si fotky zajímavých exponátů uložených ve sbírkách České geologické služby. Virtuální muzeum však neslouží jen jako fotoalbum, ale zároveň se zde můžete dozvědět spoustu zajímavých informací z oblasti paleontologie (věda o zkamenělinách), mineralogie (věda o minerálech) nebo petrologie (věda o horninách). Víte, čemu se v paleontologii říká Problematica, viděli jste někdy falzifikát fosilie? Zajímá vás jak byly kontinenty uspořádány v různých obdobích v geologické minulosti? Chcete vědět, na jakých místech můžete zkameněliny najít? Víte, co jsou to Lobopodi? Chcete se podívat jaké trilobity máme v našich sbírkách? Pak toto všechno najdete v našem Virtuálním muzeu.

Geologická encyklopedie on-line

Internetová geologická encyklopedie obsahuje vysvětlení více než 2600 geologických pojmů. Výklad je doprovázen širokou škálou ilustrací, nákresů, fotografií i tabulek. Encyklopedie je průběžně rozšiřována o nové termíny.

Geologické lokality

Databáze obsahuje záznamy o místech v České republice, která dokumentují ukázky mnoha velmi různorodých geologických jevů, významných výskytů hornin, minerálů i zkamenělin. Patří mezi ně nejen lokality zvláště chráněných území v různých stupních ochrany, ale také lokality vědecky významné či zajímavé, z nichž mnohé dosahují významu i lokalit chráněných.

Přírodovědci.cz

Přírodovědci jsou komunikačním projektem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který představuje prostřednictvím atraktivních vizuálů čtyři sekce PřF UK – biologii, chemii, geografii a geologii.

Kamenožrout

Korespondenční geologický seminář Přírodovědecké fakulty UK v Praze

Zeptejte se geologa

Potřebujete něco vysvětlit nebo získat informace? Pak se neváhejte obrátit na specialisty České geologické služby, kterým můžete vyplněním jednoduchého formuláře zaslat svůj dotaz. Můžete se ptát jak na teoretické, tak i na praktické záležitosti, včetně regionálně zaměřených dotazů (například na geologické podmínky či zajímavosti v okolí vašeho bydliště).

Fotoarchiv České geologické služby

Obsahuje více než 10 000 volně přístupných historických i současných snímků s geologickou tematikou. V souvislosti se soutěží si můžete mimo jiné prohlédnout fotografie zkamenělin, či další fotografie hornin ze zadání 3. kategorie: pískovec, opuka, žula a rula. Zajímavé jsou nepochybně i historické snímky starých dolů a lomů, krajiny z minulého století či dokumentace výstavby našich přehrad.

Jihočeský mineralogický klub

Zde naleznete zpracovaný systematický přehled minerálů.

Ministerstvo životního prostředí pro děti

Navštivte stránky Ministerstva životního prostředí věnované dětem. Připraveny jsou zde kromě zajímavých informací o tématech jako klima, vzduch, voda, krajina, odpady, půda, energie také nejrůznější hry a kvízy.

Paleontologie

Informační web obsahuje základní informace o paleontologii, zkamenělinách a jejich sběru. Zájemci, kteří by se chtěli paleontologii věnovat a více se zapojit do dění mezi amatéry i odborníky, se zde dozví o nejrůznějších možnostech a zajímavých příležitostech ke sběru i k setkávání.

Zajímavé odkazy z portálu ČGS

Rozcestník na zajímavé stránky jiných organizací s geovědní tématikou.

Velká výzva

Video kampaně Velká výzva, kterou vede Hnutí Duha. Cílem kampaně je prosazení nového zákona, který závazně stanoví, jak Česká republika bude snižovat exhalace skleníkových plynů. Rozhýbe tak investice do moderních „zelených“ řešení.

Solární a ozonová observatoř ČHMÚ, Hradec Králové

Solární a ozonová observatoř, Český hydrometeorologický ústav, Hradec Králové

Monitorování stavu ozonové vrstvy v Antarktidě (český projekt)

Stránky Solární a ozonové observatoře českého hydrometeorologického ústavu a ČVUT - FEL PRaha

Ozonové zpravodajství ČHMÚ

Ozonové zpravodajství Českého hydrometeorologického ústavu

Ochrana ozonové vrstvy na stránkách MŽP

Tematika ochrany ozonové vrstvy na stránkách Ministerstva životního prostředí

Další informace týkající se ozonové vrstvy

V přiloženém souboru naleznete odkazy na webové stránky, kde se můžete dočíst mnoho dalších užitečných informací.