Můj kousek Země
Česká geologická služba

O nás

Tyto stránky věnuje Česká geologická služba dětem i jejich pedagogům. Měly by se stát studnicí vědění o Zemi, naplněnou čirým, srozumitelným a osvěžujícím obsahem, měly by být inspirací i zábavou. Vycházíme ze staré čínské moudrosti, že i ten nejsložitější jev se dá vyložit srozumitelně, pokud mu opravdu rozumíme.

Jádrem projektu je stejnojmenná výtvarně-naučná soutěž pro děti a mládež Můj kousek Země, kterou pořádá Česká geologická služba a Ministerstvo životního prostředí. Postupem let a za stoupajícího zájmu veřejnosti se soutěž přirozeně rozrostla a dále přerůstá do podoby populárně vědeckého, vzdělávacího portálu zaměřeného na geologii, paleontologii, ekologii a související vědní disciplíny.

Autory textů jsou Petr Maděra (mad), Klára Froňková (klar), Zdeněk Kukal (kuk), Jan Petránek (pet), Marika Steinová (stein), Radek Vodrážka (rad) a další.

Design stránek navrhla Helena Neubertová.

Česká geologická služba

Česká geologická služba je respektovaná státní organizace, která vytváří, uchovává a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost. Je resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí, pověřeným výkonem státní geologické služby a soustavným výzkumem geologické stavby na území ČR.

Ministerstvo životního prostředí

Ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.
Ministerstvo životního prostředí pro děti