Můj kousek Země
Česká geologická služba

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítězů MKZ 2012

Výstava obrázků ze soutěže Můj kousek Země 2012, která se uskutečnila v rámci 24. zasedání Montrealského protokolu v Ženevě ve dnech 12.-16. listopadu 2012.

Vyhlášení vítězů MKZ 2012

Výtvarná soutěž pro děti a mládež Můj kousek Země 2012 byla dne 17. 9. 2012 slavnostně ukončena předáním cen vítězům v sále Starvid v Planetáriu Praha.
Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2012

Soutěž, jež se letos konala pod záštitou ministra životního prostředí Tomáše Chalupy, byla věnována ochraně ozonové vrstvy. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa byl proto jedním z gratulantů.
Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2012

Dětem gratuloval a ceny předával také ředitel České geologické služby Zdeněk Venera.
Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2012

Akce byla spojena se slavnostním převzetím plakety za práci v oblasti ochrany ozonové vrstvy Země. Plaketou ocenil výkonný tajemník Ozonového sekretariátu Marco González mimořádnou roli ČR v této oblasti. Za Program OSN pro životní prostředí (UNEP) předal plaketu JUDr. Jiří Hlaváček do rukou ministra životního prostředí Tomáše Chalupy.
Fotografie na stránkách Ministerstva životního prostředí

Vyhlášení vítězů MKZ 2012

Hosté si mohli prohlédnout vystavená vítězná díla.
Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2012

Organizátoři soutěže měli pro děti ještě jedno překvapení - pozvání na astronomickou výstavu probíhající v Planetáriu Praha.
Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2012

Astronomická výstava se líbila nejen dětem, ale i jejich dospělému doprovodu... :)
Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2011

Můj kousek Země 2011 byl 29. 9. 2011 slavnostně zakončen v Ekotechnickém muzeu v Praze. Ekotechnické muzeum neboli čistička odpadních vod v Bubenči skýtala ideální příležitost přiblížit dětem, které měly v letošním ročníku soutěže za úkol ztvárnit království vodní víly, jak se voda ve městech čistí a čím do tohoto procesu také aktivně přispět.

Vyhlášení vítězů MKZ 2011

Dárečky dětem předávali zástupci pořadatele a parnerů soutěže.

Vyhlášení vítězů MKZ 2011

Tajuplné prostředí sklepních prostor čističky připomínalo spíše království Žáruzmarupána...

Vyhlášení vítězů MKZ 2011

Po předání dárků vítězům následovala velmi zajímavá prohlídka celého areálu historické čističky vod v Praze-Bubenči.

Vyhlášení vítězů MKZ 2011

Obdivovali jsme například také výkonné spalovací kotle, které jsou dodnes funkční.

Vyhlášení vítězů MKZ 2010

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Můj kousek Země 2010 se uskutečnilo ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze.

Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2010

Na slavnostním ceremoniálu se sešli děti, rodiče i zástupci pořádajících a partnerských organizací, aby předali vítězům gratulace a ceny.

Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2010

Soutěžilo se tradičně ve třech věkových kategoriích a ocenění bylo uděleno taktéž vítězi internetového hlasování a autorům kolektivního díla za mimořádnou myšlenku i techniku zpracování.
Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2010

Po slavnostním ceremoniálu následovala prohlídka prostor Obecního domu doplněná komentářem průvodkyně.
Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2009

Vítězové soutěže Můj kousek Země 2009 byli i s doprovodem pozváni do sídla České geologické služby v Praze na Klárově.

Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2009

Po slavnostním vyhlášení vítězů následovala prohlídka vybraných pracovišť České geologické sužby. Na snímku Dr. Petr Budil seznamuje návštěvníky s cennými exponáty v oddělení Sbírky a centrum hmotné dokumentace ČGS.
Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2008

Vyhlášení vítězů soutěže Můj kousek Země 2008 se uskutečnilo v sídle České geologické služby v Praze na Klárově.

Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2008

V rámci slavnostního ceremoniálu bylo pro vítěze a jejich doprovod připraveno rýžování zlata, a to opravdového! Do tajů rýžování účastníky zasvětila trojnásobná mistryně světa v rýžování zlata Dr. Veronika Štědrá.

Další fotografie z vyhlášení ve Fotoarchivu ČGS

Vyhlášení vítězů MKZ 2007

V květnu 2007 byl na veletrhu Svět knihy slavnostním vyhlášením vítězů ukončen první ročník výtvarné soutěže Můj kousek Země 2007, organizované Vydavatelstvím ČGS. Soutěže se zúčastnilo více než 1000 dětí z 81 českých škol.

Vyhlášení vítězů MKZ 2007

Na slavnostním vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže Můj kousek Země 2007 proběhl také výtvarný workshop pod vedením Heleny Neubertové a Terezy Juřinové.