Krásný - Podzemní vody ČR
Česká geologická služba
Přihlášení

Podzemní vody České republiky

Kniha je hydrogeologickou syntézou systematicky popisující podzemní vody na celém území našeho státu. Shrnuje výsledky regionálně hydrogeologických průzkumů a mapování za více než 40 let. Obdobná publikace, napsaná Otou Hyniem a zaměřená na celé Československo, vyšla naposledy v roce 1961. Od té doby bylo získáno enormní kvantum nových poznatků a změnila se také metodika hydrogeologického studia. Autoři nové informace analyzovali, jednotně zpracovali a výsledky shrnuli v podobě charakteristik hydrogeologických poměrů různých území a jejich porovnání v rámci celé České republiky. Všeobecná část přináší základní informace o hydrogeologii a podzemních vodách, druhá část pak popisuje regionální hydrogeologické poměry. Publikace se dotýká i problematiky využití a ochrany podzemních vod, zasazuje naše území do středoevropských souvislostí a zamýšlí se nad dalšími směry a perspektivami oboru.

Vědecký redaktor doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.
Recenzent RNDr. Jan Čurda
Odpovědná redaktorka Mgr. Šárka Doležalová.
Obálka, grafická úprava a zlom Oleg Man.
Tisk PBtisk, a.s..
ISBN 978-80-7075-797-0.
Vydání první, 1144 stran.
Prodejní cena 950 Kč

Ukázka vybraných stran z knihy

Soubor PDF, 1,45 MB

Tisková zpráva

Podrobný text o knize

Křest knihy Podzemní vody České republiky

videozáznam

Proslov Mgr. Zdeňka Venery, Ph.D. na křtu knihy Podzemní vody ČR

videozáznam

Proslov Doc. RNDr. Jiřího Krásného, CSc. na křtu knihy Podzemní vody ČR

videozáznam

Proslov Ing. Martina Frélicha na křtu knihy Podzemní vody ČR

videozáznam

Proslov Doc. RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc. na křtu knihy Podzemní vody ČR

videozáznam

Proslov RNDr. Jana Čurdy na křtu knihy Podzemní vody ČR .

videozáznam