Úvodní stránka > Sponzoři

Sponzoři / Sponsors

 

Česká tektonická skupina si váží sponzorských darů a podpory, poskytované pro její činnost těmito institucemi. Tyto dary jí umožňují např. odměňovat vítěze Ceny Radka Melky nebo poskytovat cestovní granty studentům pro účast na seminářích CETeG & ČTS.

The Czech Tectonic Studies Group appreciates very much the sponsor donations and support provided by the following institutions for its activities. The donations enable e.g. to provide the Radek Melka Prize or students grants to the CETeG & CTSG meetings.

 

Institute of Geological Sciences Polish Academy of SciencesInstitute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences
Czech Geological SurveyCzech Geological Survey

 

Pozvánka
International Conference “SlovTec 08” - 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group “CETeG” & 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group “ČTS”
April 23–26, 2008, Upohlav, Slovakia
First Circular

Conference website