Úvodní stránka > Členové

Členství v ČTS

Membership in the Czech Tectonic Group

Individuální členství v ČTS je bezplatné, práva člena vyplývají ze Stanov ČTS.

The CTG Individual Membership is free of charge; the rights of members you will find in the CTG Statutes on this www page.

 

Seznam členů a zájemců o činnost ČTS a CETG

The list of members and friends of the CTG and CETG

Seznam členů a příznivců ČTS a CETeG
List of CTS members and those interested in the activites of CTS & CETeG
Zastoupení členů a příznivů ČTS a CETeG podle zemí
Representation of members and those interested in the activites of CTS & CETeG according countries

Jak se přihlásit do ČTS / How to join the CTG?

Pokud máte zájem o členství v České tektonické skupině nebo chcete být informováni o aktivitách ČTS a CeTeG jste vítáni.
Zašlete svoji přihlášku (jméno, adresa trvalého bydliště a kontakt na sebe) nebo upozornění na změny uvedených údajů správci webových stránek: petr.mixa@geology.cz.

Colleagues interested in the membership in the Czech Tectonic Group or in receiving of information about the activities of the CTG and CETEG are welcome.
Please send your name, address and contact data (or info about their changes) to the CTS webmaster: petr.mixa@geology.cz
Pozvánka
International Conference “SlovTec 08” - 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group “CETeG” & 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group “ČTS”
April 23–26, 2008, Upohlav, Slovakia
First Circular

Conference website