Česká tektonická skupina

Česká tektonická skupina byla založena jako občanské sdružení dne 20. března 2002 a je faktickým pokračovatelem ČTS pracující od roku 1996 jako odborná skupina ČGS. Cílem ČTS, o.s. je spojovat všechny geology se zájmem o geodynamické procesy vzniku zemské kůry v tom nejširším měřítku.

Česká tektonická skupina každoročně na jaře pořádá odborný seminář s obecnou geodynamickou tématikou. Vlastní organizaci jednotlivých seminářů přebírá ten vědecký kolektiv, který na probíhajícím semináři projeví zájem o organizaci a je jmenován Radou ČTS. Od roku 2003 je pořádán seminář ČTS společně se sdružením CETeG (Central Tectonic Studies Group) a střídavě se koná v Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v ČR.

 

Statut České tektonické skupiny
Založení a účet ČTS, o.s.
Pozvánka
International Conference “SlovTec 08” - 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group “CETeG” & 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group “ČTS”
April 23–26, 2008, Upohlav, Slovakia
First Circular

Conference website