Tento web již není aktualizován. Nový český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2 naleznete na adrese http://www.geology.cz/ccs

CO2NET EAST

ÚJV Řež, a.s., ČVUT v Praze a Česká geologická služba pořádají 2. ročník odborného semináře

Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR

 

Tento druhý seminář k problematice zachycování a ukládání CO2 navazuje na první seminář uskutečněný v ÚJV Řež, a.s. v roce 2011. Hlavním cílem stávajícího semináře je seznámit odbornou veřejnost s finálními výsledky dosaženými shora uvedenými organizacemi v rámci řešení projektu FR-TI1/379 - VÝZKUM A VÝVOJ METOD A TECHNOLOGIÍ ZACHYCOVÁNÍ CO2 V ELEKTRÁRNÁCH NA FOSILNÍ PALIVA A UKLÁDÁNÍ DO GEOLOGICKÝCH FORMACÍ V PODMÍNKÁCH ĆR. Projekt byl řešen s podporou z veřejných zdrojů v rámci programu TIP.

Datum konání

čtvrtek 27. června 2013, 8:30 - 16:30

Registrace

Zájemce o účast prosíme o vyplnění přihlášky a její zaslání e-mailem na adresu vav@ujv.cz do 30. 5. 2013.

Formulář přihlášky ke stažení

Místo konání

Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, Praha 4 (u stanice metra Pankrác)

www stránky Konferenčního centra City

 


Organizační výbor

Ing. Olga Ubrá, DrSc., ÚJV Řež, a. s.
ubr(at)ujv.cz, tel. 266 172 372

RNDr. Vít Hladík, MBA, Česká geologická služba
vit.hladik(at)geology.cz, tel. 543 429 289

Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., ČVUT v Praze
tomas.dlouhy(at) fs.cvut.cz, tel. 224 352 682

Sborník přednášek

Všem účastníkům semináře budou do 14 dnů po ukončení akce rozeslány prezentace ze semináře na nosiči CD na adresu uvedenou v přihlášce.

První oznámení
Přihláška
Program semináře
Anotace příspěvků

Kontakt:

RNDr. Vít Hladík, MBA
Česká geologická služba
Leitnerova 22
602 00 Brno

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby


 
© Česká geologická služba, 2006-2010    Webmaster     Login     Mapa