Tento web již není aktualizován. Nový český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2 naleznete na adrese http://www.geology.cz/ccs

CO2NET EAST

Novinky

30-04-2016

0

Projekt REPP-CO2 organizuje workshop na konferenci CO2GeoNet Open Forum v Benátkách

V rámci prestižní konference CO2GeoNet Open Forum, která se koná v Benátkách 9.-11. května 2016, pořádá projekt REPP-CO2 pod vedením České geologické služby workshop „CO2 Storage Pilot Projects in Europe“. Workshop se koná ve středu 11. května odpoledne a bude sestávat ze dvou částí – v první části budou diskutovány výsledky projektu REPP-CO2 a ve druhé sekci budou představeny další partnerské pilotní projekty ukládání CO2 v Evropě.

Program konference 

Informace a registrace

30-04-2016

0

Seminář o CCS v Poslanecké sněmovně

Projekt ShaKE vedený Masarykovou univerzitou zorganizoval 27. dubna 2016 v Poslanecké sněmovně seminář nazvaný "Je technologie zachycování a ukládání CO2 (CCS) efektivním nástrojem v boji proti klimatickým změnám?". V rámci panelové diskuze vystoupili zástupci Masarykovy univerzity, České geologické služby, ČEZ, a.s. a Ekologického právního servisu.  

Více informací o semináři lze najít v článku na Euractiv.cz.

09-03-2016

0

Pozvánka na seminář 'Zachycování a ukládání CO2' 26. dubna 2016 v Mikulově

V rámci mezinárodní konference ICCT se 26. dubna 2016 uskuteční v Mikulově seminář 'Zachycování a ukládání CO2'. Na semináři budou prezentovány výsledky výzkumných projektů financovaných z programu CCS Norských fondů i dalších projektů s tímto zaměřením.

Pořadatelem semináře je výzkumný projekt HITECARLO. Účast na samotném semináři je bezplatná; zájemci se však musí registrovat online (odkaz zde). Počet účastníků je limitován kapacitou sálu; po jejím naplnění bude možnost registrace ukončena.

Program semináře

23-11-2015 0

Vydán 'Global Status of CCS 2015'

Global CCS Institute vydal v listopadu 2015 pravidelnou každoroční přehlednou zprávu o celosvětové situaci v oblasti CCS. Podle ní je v současné době v různých oblastech světa v provozu 15 integrovaných projektů CCS průmyslového rozsahu s celkovou kapacitou 28 mil. tun zachyceného a uloženého CO2, včetně první elektrárny vybavené touto technologií - Boundary Dam v Kanadě. V příštích 18 měsících by se tento počet mohl zvýšit až na 22 projektů.

Zprávu GCCSI lze stáhnout zde.

27-10-2015

0

Výstava 'Vraťme CO2 pod zem' v centru VIDA!

Masarykova univerzita připravila v rámci projektu ShaKE interaktivní výstavu o technologii CCS. Expozice je umístěna v zábavním vědeckém centru VIDA! na brněnském výstavišti. Vernisáž výstavy se koná 4. listopadu 2015; expozici bude možno v rámci prohlídky centra VIDA! zhlédnout až do března 2016.

25-06-2015

0

Češi na konferenci TCCS-8 v Trondheimu

Ve dnech 16. – 18. června 2015 se v norském Trondheimu konala 8. Trondheimská konference o CCS (TCCS-8). Konference TCCS se řadí k nejvýznamnějším evropským akcím v oboru zachytávání a ukládání CO2, což potvrdil i letošní ročník, na němž se sešlo více než 350 účastníků z celé Evropy i zámoří. Díky programu CZ08 Norských fondů byla letos silně zastoupena i Česká republika, kterou v Trondheimu reprezentovalo bezmála 20 delegátů zastupujících všechny 4 probíhající projekty tohoto programu i národní projekty financované Technologickou agenturou ČR. Např. projekt REPP-CO2 zde představil formou posteru svoje nejnovější výsledky. Další prezentace byly připraveny projekty HITECARLO a „Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR“ .

10-04-2015

0

"Konference „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie"

Dne 8. dubna 2015 uspořádalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Velvyslanectvím Norského království v Praze zahajovací konferenci programu CZ08 Norských fondů 2009-2014, který je zaměřen na technologii CCS. V rámci konference byly české odborné veřejnosti představeny všechny čtyři projekty financované z tohoto programu. Videozáznam konference včetně všech prezentací je k dispozici na webu EHP a Norských fondů.

10-04-2015

0

Výstava o CCS na brněnské hvězdárně

Masarykova univerzita připravila v prostorách Hvězdárny a planetária Brno výstavu Záchyt a ukládání CO2 – cesta k omezení emisí v ovzduší. Výstava se koná ve dnech 16. - 27. dubna 2015,       16. dubna se uskuteční slavnostní vernisáž.

Více informací najdete v pozvánce

02-04-2015

0

Norské fondy novým impulsem pro CCS v ČR

Po dlouhých přípravách se v lednu 2015 rozběhly projekty Programu CCS Norských fondů 2009-2014. Na základě otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant byly k financování vybrány 4 projekty - dva zaměřené na výzkum zachytávání CO2, jeden s tematikou geologického ukládání CO2 a jeden projekt orientovaný na šíření znalostí a vzdělávání. Projekty budou představeny na zahajovací konferenci programu 8. dubna v Praze.

Více informací najdete na stránkách EHP a Norských fondů.

19-03-2015

0

Úvodní seminář česko-norského projektu Studie Pilotních technologií CCS pro uhelný blok v podmínkách ČR

Seminář se koná 10. dubna 2015 v Praze. Pořádá ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky ve spolupráci se SINTEF Energy Research a ÚJV Řež. Záměrem úvodního semináře je představit projekt (jeho myšlenky a cíle) široké odborné i laické veřejnosti, včetně zástupců medií. 

Více informací najdete v pozvánce.

12-02-2015

0

Česká geologická služba připravuje výzkumný projekt geologického ukládání CO2 v České republice

Česká geologická služba ve spolupráci s norským partnerem International Research Institute of Stavanger a pěti českými institucemi (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ÚJV Řež, a.s., Miligal, s.r.o., Centrum výzkumu Řež s.r.o., Masarykova univerzita – Ústav fyziky Země) zahájila v lednu 2015 realizaci projektu, jehož cílem je ověřit technologii ukládání CO2 v reálném geologickém prostředí na území České republiky. Jde zatím o přípravnou fázi, jež má posoudit možnosti praktického využití technologie CCS (CO2 Capture and Storage – zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) u nás a zvýšit povědomí veřejnosti i pracovníků státní správy o této problematice. Projekt je podpořen grantem z Norska.

Více informací o projektu s názvem Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2) najdete v tiskové zprávě.

07-10-2014

Seminář 'Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR'

Ústav jaderného výzkumu Řež, Česká geologická služba a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze pořádají v rámci projektů TAČR „Výzkum a vývoj metod a technologií záchytu CO2 ze spalin a návrh technického řešení pro podmínky v ČR“ a "Vývoj a optimalizace metodik pro výzkum bezpečnostních barier pro ukládání CO2 jako jednoho ze základních způsobů snižování obsahu skleníkových plynů v atmosféře" 3. ročník odborného semináře 'Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR'. Seminář se koná ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v konferenčním centru ÚJV v Řeži. Účast je bezplatná.

Více informací a přihláška

03-10-2014

První elektrárna vybavená technologií CCS spuštěna

V kanadském Saskatchewanu byl slavnostně uveden do provozu zrekonstruovaný blok 3 (110 MW) elektrárny Boundary Dam, který je prvním elektrárenským zařízením průmyslového měřítka vybaveným technologií CCS. Jedná se o variantu post-combustion capture, tedy zachytávání CO2 po spalování (technologie Cansolv); zachycený CO2 bude využíván pro účely intenzifikace těžby ropy (EOR) v nedalekých ložiskách, aby nakonec - po jejich vytěžení - v nich zůstal bezpečně uložen.

Více informací ...

08-07-2014 0

Projekt White Rose získal financování z programu NER300

Britský demonstrační projekt CCS White Rose dostane až 300 mil. € z evropského programu NER300, který je určen ke spolufinancování demonstračních projektů CCS a inovativních obnovitelných zdrojů energie. Toto rozhodnutí je významným impulsem pro rozvoj technologie CCS v Evropě.

White Rose je nový uhelný elektrárenský blok v hrabství Yorkshire s plánovaným výkonem 426 MW; bude vybavena technologií oxyfuel (spalování v kyslíkové atmosféře se separací CO2) firmy Alstom. Zachycený CO2 bude ukládán do hlubokého slaného akviferu pode dnem Severního moře. Při optimálním vývoji projektu by zařízení mohlo být uvedeno do provozu v r. 2020.

Více informacíje k dispozici zde.

05-07-2014

Kolik CO2 produkují minerální prameny?

Zajímavá publikace o CO2 produkovaném přírodními minerálními prameny na Slovensku vyšla v renomovaném odborném časopisu Environmental Earth Sciences vydavatelství Springer. Autoři (v čele s L. Kucharičem ze Státního geologického ústavu D. Štúra v Bratislavě) se zabývají minerálními vodami obohacenými oxidem uhličitým, jejich monitoringem, genezí CO2 a odhadem roční produkce CO2 z minerálních pramenů, kterou porovnávají s ročními antropogenními emisemi CO2 na Slovensku.

Odkaz na článek

30-06-2014 0

CCS 2014 - Co přinese budoucnost?

Nová publikace Mezinárodní energetické agentury (IEA) z edice Insight mapuje současný stav technologie CCS ve světě a přináší doporučení, co lze udělat pro její další rozvoj. Podle IEA všechny příznaky indikují, že CCS je potřebná a realizovatelná součást portfolia dalších nízkouhlíkových technologií; některé významné překážky jejího uplatnění jsou však stále před námi. 

Zprávu lze stáhnout zde.

26-03-2014

Nová monografie - potenciál ukládání CO2 na Slovensku

Slovenský geologický ústav Dionýza Štúra vydal novou monografii s titulem 'Potenciál, odhady kapacit a legislativa pro ukládání CO2 do geologických formací Slovenské republiky', která shrnuje dosavadní poznatky o možnostech geologického ukládání CO2 na území Slovenska. 

Více informací ...  

20-02-2014 0

Global CCS Institute vydal aktuální zprávu o stavu CCS ve světě

Global CCS Institute vydal v únoru 2014 další přehlednou zprávu o celosvětové situaci v oblasti CCS. Podle ní je v současné době v různých oblastech světa v provozu 12 integrovaných projektů CCS průmyslového rozsahu a dalších 9 je ve výstavbě. Celková kapacita těchto projektů je až 40 mil. tun zachyceného a uloženého CO2. Dalších 6 projektů je v pokročilém stadiu rozpracovanosti a mohly by se dočkat investičního rozhodnutí v letošním roce.

Zprávu GCCSI lze stáhnout zde.

16-01-2014 0

Evropský parlament schválil rezoluci o budoucnosti CCS v Evropě

Evropský parlament přijal 14. ledna 2014 usnesení o budoucnosti CCS v Evropě, v němž uznává význam této technologie pro naplnění dlouhodobých cílů snižování emisí CO2 a vznáší konkrétní návrhy opatření na podporu dalšího rozvoje CCS.

Plné znění rezoluce je k dispozici zde; podrobný komentář lze najít na stránkách nevládní organizace Bellona.

03-01-2014

První elektrárny vybavené technologií CCS v roce 2014

V roce 2014 se očekává spuštění prvních dvou elektrárenských bloků komerčního měřítka, spalujících fosilní paliva, které budou vybaveny technologií CCS. Jedná se o projekty Boundary Dam v Saskatchewanu (Kanada) a Kemper County IGCC Project v Mississippi (USA). Zatímco výstavba v Kanadě probíhá podle harmonogramu a v souladu s plánem, americký projekt hlásí zpoždění i překročený rozpočet. Zdá se tedy, že světový primát připadne Kanaďanům.

20-12-2013

Nové publikace o CCS

V roce 2013 bylo vydáno několik zajímavých publikací zaměřených na problematiku technologie CCS. IEA - Mezinárodní energetická agentura - vydala nový technologický plán rozvoje CCS s názvem 'Technology Roadmap: Carbon Capture and Storage 2013'. Zpráva ukazuje CCS jako integrální součást všech nízkouhlíkových scénářů zaměřených na omezení globálního oteplování na méně než 4 stupně Celsia a zároveň na minimalizaci souvisících nákladů. Zárověň je definováno 7 klíčových opatření, které je třeba realizovat v příštích 7 letech, aby byly položeny pevné základy pro zavedení CCS po roce 2020. Publikace je dispozici na www stránkách IEA.

Evropská technologická platforma pro bezemisní elektrárny (ETP ZEP) vydala zprávu o možnostech využití CCS v energeticky náročných průmyslových zařízeních, jako jsou ocelárny, cementárny, rafinerie a chemické provozy. Zprávu s názvem 'CO2 Capture and Storage in energy-intensive industries lze najít na www stránkách ETP ZEP.

15-10-2013 0

Tradice východoevropských workshopů o CCS pokračuje

Po úspěšných akcích v Zagrebu (2007), Bratislavě (2009), Vilniusu (2011) a Ankaře (2012) pokračuje tradice středo- a východoevropských workshopů o CCS 5. ročníkem, který se uskuteční v bulharské Sofii 25. října 2013. Workshop s tradičním názvem 'Zachytávání a ukládání CO2 - odpověď na změnu klimatu' je pořádán v rámci projektu CGS Europe.

Více informací a registrace jsou k dispozici na stránkách CGS Europe.

11-10-2013 0

Global CCS Institute vydal aktuální zprávu o stavu CCS ve světě

Global CCS Institute vydal v říjnu 2013 svoji pravidelnou každoroční zprávu o celosvětové situaci v oblasti CCS. Podle zprávy nazvané 'Globální stav CCS: 2013' je v současné době v různých oblastech světa v běhu 65 integrovaných projektů CCS průmyslového rozsahu v různých stadiích vývoje, včetně 12 projektů v provozu a dalších 8 ve výstavbě. První dvě elektrárny vybavené technologií CCS by měly začít fungovat v roce 2014.

Zprávu GCCSI lze stáhnout zde.

30-09-2013

IPCC vydává pátou hodnotící zprávu o změně klimatu

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vydal 30. září první část publikace "Změna klimatu 2013", která je známa jako tzv. "5. hodnotící zpráva". Publikace s podtitulem "Fyzikální vědecký základ" hodnotí současnou úroveň poznání v oblasti změny klimatu a jejích přirozených i civilizačních příčin. Na zprávě se podílelo přes 800 autorů ze 39 zemí a revidovalo ji 50 oponentů. Jedním z nejdůležitějších závěrů zprávy je konstatování, že globální oteplování od poloviny 20. století je s extrémně vysokou  pravděpodobností způsobeno zvýšenou koncentrací skleníkových plynů (tedy zejména CO2), které vznikly činností člověka.

Plné znění zprávy je k dispozici na stránkách IPCC.

Další části zprávy budou postupně vycházet v průběhu roku 2014.

17-05-2013

Seminář 'Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR'

Ústav jaderného výzkumu Řež, ČVUT a Česká geologická služba pořádají v rámci projektu 'Výzkum a vývoj metod a technologií zachycování CO2 v elektrárnách na fosilní paliva a ukládání do geologických formací v podmínkách ČR' 2. ročník odborného semináře 'Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR'. Seminář se koná ve čtvrtek 27. června 2013 v konferenčním centru City v Praze 4, Na Strži 65/1702 (u stanice metra Pankrác). Účast je bezplatná, přihlášky se přijímají do 30. května 2013.

Více informací a přihláška

20-04-2013 0

Nové nařízení EU o energetické infrastruktuře

Cílem nařízení je zajistit zrychlené povolování pro tzv. "projekty společného zájmu" (prioritní evropské koridory a souvisící zařízení) trans-evropské energetické infrastruktury - elektrická vedení, ropovody, plynovody a produktovody pro CO2.

Nařízení lze stáhnout zde.

10-04-2013 0

Druhá výzva NER300

Evropská komise zveřejnila 3. dubna 2013 druhou výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci programu NER300. Tento program je určen na podporu demonstračních projektů CCS a inovativních obnovitelných zdrojů energie.

Více informací na stránkách Evropské komise.

31-03-2013 0

Sdělení Evropské komise o CCS

Evropská komise vydala 27. března 2013 konzultativní sdělení o budoucnosti zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) v Evropě a vyzvala všechny zainteresované strany ke sdělení jejich stanovisek. Sdělení shrnuje současný stav CCS v Evropě, identifikuje překážky, které zatím bránily rozvoji technologie, a rozebírá některé varianty jak podpořit demonstrační projekty a budoucí komerční uplatnění CCS v dlouhodobém horizontu. Sdělení bylo publikováno společně s tzv. Zelenou knihou, která otevírá veřejnou konzultaci o strategii EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. 

Sdělení EK (v angličtině)  je k dispozici zde.

Více informací lze najít na stránkách Evropské komise.

19-12-2012 0

První kolo NER300 bez projektů CCS

Evropská komise zveřejnila 18. prosince 2012 výsledky 1. kola soutěže o spolufinancování nízkouhlíkových energetických projektů v rámci tzv. mechanismu NER300. K financování bylo vybráno 23 projektů inovativních obnovitelných zdrojů energie s celkovým rozsahem podpory přes 1,2 mld €. Mezi vybranými projekty bohužel není ani jeden projekt CCS (a ani jeden projekt z České republiky). U projektů CCS většinou chyběla garance národních vlád členských států, že projekt bude dofinancován a realizován. Tento výsledek je z hlediska rozvoje CCS v Evropě hlubokým zklamáním a ve svém důsledku potvrzuje počínající zaostávání Evropy za světovými konkurenty v této oblasti.

Více informací lze najít na webu Evropské komise.

12-12-2012 0

Jarní škola geologického ukládání CO2

Projekt CGS Europe pořádá v termínu 18.-24. dubna 2013 v rumunské deltě Dunaje týdenní výukový kurz zaměřený na problematiku geologického ukládání CO2. Kurz je určen především doktorandům a mladým vědcům (post-doc), ale šanci na přijetí mají i studenti vyšších ročníků řádného vysokoškolského studia. Účast na kurzu je bezplatná; žádosti se přijímají do 3. ledna 2013.

Více informací ...

15-11-2012 0

CCS na Týdnu vědy a techniky

Zásluhou České geologické služby se problematika CCS dostala do programu Týdne vědy a techniky, pořádaného Akademií věd ČR. Zhruba hodinovou přednášku s názvem 'Co s oxidem uhličitým? Uložit pod zem!(?)', osvětlující principy a význam této technologie, přednesl RNDr. Vít Hladík 12. listopadu 2012 v Malém sále budovy AV ČR v Praze na Národní třídě.

Videostream z přednášky je možno zhlédnout zde.

11-10-2012 0

Global CCS Institute vydal aktuální zprávu o stavu CCS ve světě

Global CCS Institute vydal v říjnu 2012 svoji pravidelnou každoroční zprávu o celosvětové situaci v oblasti CCS. Podle zprávy nazvané 'Globální stav CCS: 2012' je v současné době v různých oblastech světa v běhu 75 integrovaných projektů CCS průmyslového rozsahu v různých stadiích vývoje, včetně 8 projektů v provozu a dalších 8 ve výstavbě. První dvě elektrárny vybavené technologií CCS by měly začít fungovat v roce 2014.

Zprávu GCCSI lze stáhnout zde.

24-09-2012 0

Poziční dokument ENeRGu 'Potřeba Evropského atlasu úložišť CO2'

Evropská síť pro výzkum geo-energií (ENeRG) zveřejnila v září 2012 poziční dokument, který vysvětluje nezbytnost přípravy Evropského atlasu úložišť CO2. V porovnání s rychlým vývojem v ostatních částech světa, např. s nedávno publikovaným Severoamerickým atlasem ukládání CO2 nebo s obdobnými aktivitami v Austrálii, Norsku i jinde, začíná být zřejmé, že Evropa za svými konkurenty v této oblasti zaostává. Celoevropský atlas je naléhavě potřeba jako zdroj spolehlivých a přehledných informací o rozmístění úložného potenciálu napříč evropským kontinentem pro všechny aktéry zainteresované v rozvoji technologie CCS.

Příslušný dokument lze stáhnout zde.

Mnoho dalších informací o atlasech úložišť CO2 lze najít v posledním čísle newsletteru GEO ENeRGY.

14-07-2012 0

Zveřejněno první hodnocení projektů NER300

Evropská komise zveřejnila 12. července 2012 pracovní dokument s dlouho očekávaným zhodnocením projektů předložených v rámci prvního kola mechanismu NER300. Ukazuje se, že by v tomto kole mohly být financovány 2-3 demonstrační projekty CCS a až 16 projektů inovativních obnovitelných zdrojů. V čele hodnocení projektů CCS jsou britský projekt Don Valley a polský Belchatów, následovány nizozemským projektem Green Hydrogen. Českou republiku zastupuje geotermální projekt Litoměřice, který má velmi nadějné hodnocení mezi obnovitelnými zdroji.

Příslušný dokument EK lze stáhnout zde.

Více informací lze najít např. v blogu Global CCS Institute.

20-06-2012 0

Nová studie o spalování biomasy s CCS

Evropská technologická platforma pro bezemisní elektrárny na fosilní paliva (ETP ZEP) vydala ve spolupráci se sesterskou Evropskou technologickou platformou pro biopaliva novou studii s názvem "Biomasa se zachytáváním a ukládáním CO2 (Bio-CCS) - cesta vpřed pro Evropu". Bio-CCS je budoucí cesta jak odstraňovat CO2 z atmosféry vytvářením tzv. negativních uhlíkových emisí. Těch se dosáhne zachycením a trvalým geologickým uložením biogenního CO2 z biomasy pěstované a upravované trvale udržitelným způsobem.

Plné znění studie je k dispozici na webu ETP ZEP.

23-03-2012

Zákon o ukládání CO2 vyšel ve Sbírce zákonů

Prezident Václav Klaus podepsal 5. března 2012 návrh zákona o ukládání CO2. Dne 20. března vyšel tento zákon ve Sbírce zákonů, částka 31. Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů zde byl uveřejněn na str. 979-1002 pod číslem 85/2012 Sb.

Byla tak završena procedura implementace příslušné evropské směrnice do českého práva. Geologické ukládání CO2 bude podle tohoto zákona v ČR možné od r. 2020, tedy v době, kdy by technologie CCS měla vkročit do etapy průmyslové implementace.

Schválená verze zákona je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

24-02-2012 0

Tradice východoevropských workshopů o CCS pokračuje

Po úspěšných akcích v Zagrebu (2007), Bratislavě (2009) a Vilniusu (2011) pokračuje tradice středo- a východoevropských workshopů o CCS 4. ročníkem, který se uskuteční v turecké Ankaře 13.-14. června 2012. Workshop s tradičním názvem 'Zachytávání a ukládání CO2 - odpověď na změnu klimatu' je pořádán v rámci projektu CGS Europe.

První oznámení o workshopu si můžete stáhnout zde.

Více informací a registrace jsou k dispozici na stránkách CGS Europe.

10-02-2012

Senátoři odložili možnost ukládání CO2 v ČR do roku 2020

Na své 16. schůzi dne 26. ledna 2012 projednal Senát PČR vládní návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur, který předtím 16. prosince 2011 schválila Poslanecká sněmovna. Senátoři se usnesli na vložení nového paragrafu č. 24, který zní: "Ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur na území České republiky nelze podle tohoto zákona do 1. ledna 2020 povolit." Tím de facto odložili účinnost celého zákona do roku 2020.

Poslanecká sněmovna pak na své 33. schůzi dne 7. února zákon schválila ve znění Senátem navržených změn. Zbývá tedy ještě podpis prezidenta republiky, který vzhledem k jeho známému klimaskepticismu zřejmě nebude formalitou, a pak také stanovisko Evropské komise k této naší poněkud svérázné verzi implementace evropské legislativy.

Historii schvalování návrhu v obou komorách Parlamentu, včetně současného znění zákona, lze podrobněji sledovat na www stránkách Senátu (tisk č. 261) a Poslanecké sněmovny.

10-01-2012 0

Energetický plán EU do r. 2050

Evropská komise vydala v prosinci 2011 Energetický plán (cestovní mapu) Evropské unie. Dokument se zabývá výzvami souvisícími s dekarbonizací evropského hospodářství (snížení emisí skleníkových plynů o 80-95 % do r. 2050) při současném zajištění bezpečných dodávek energie a konkurenceschoposti. Je analyzováno 5 dekarbonizačních scénářů. Podle plánu má CCS hrát významnou roli v navrhované systémové transformaci s podílem 19-32 % na výrobě elektřiny ve čtyřech z pěti scénářů. Aby bylo možno dosáhnout cílů snížení emisí, mělo by být CCS aplikováno u všech fosilních paliv od roku 2030. Bude třeba vytvořit infrastrukturu pro CCS; její plánování je třeba zahájit co nejdříve. Plán dává jasný signál o významu CCS pro všechny evropské energetické subjekty, včetně vlád členských států, které dnes tuto technologii nepovažují za důležitou.

Příslušné Sdělení EK lze stáhnout zde.

Více informací na stránkách Evropské komise.

Starší novinky
2011
2010
2009
2008
2006-2007

Kontakt:

RNDr. Vít Hladík, MBA
Česká geologická služba
Leitnerova 22
602 00 Brno

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby


 
© Česká geologická služba, 2006-2010    Webmaster     Login     Mapa