Titulní stránka Café Barrande
Café Barrande > Nabídka klubu
Odkaz na web České geologické služby
Přihlášení

Nabídka klubu

Přírodovědný klub na adrese Ježkova 8/921, Praha 3, je otevřen každý čtvrtek od 16:00. Začátky besed, pokud není uvedeno jinak, jsou v 17:00. Vína z Velkých Bílovic. Vstupným je minimálně jeden nápoj z baru. Pro přednášející je k dispozici dataprojektor; notebook je třeba přinést vlastní. V případě neuskutečnění oznámené přednášky bude náhradní program „Večer s Ježkovým klavírem" nebo promítání obrázků z cest. Případné změny budou uvedeny u jednotlivých akcí.

PROGRAM BESED NA II. POLOLETÍ 2019

5. září

První setkání po prázdninách

12. září

Křest knihy 100 let České geologické služby (kino Bio Oko, Fr. Křížka 460/15, Praha 7, 13-15 hod.) a navazující Geologický den (dvůr ČGS, Klárov 3, Praha 1)

Vzhledem ke konání křtu knihy a oslav hornického dne České geologické služby se ve čtvrtek dne 12. září v Café Barrande neuskuteční beseda s dr. Jiřím Březinou na téma "Slapový ohřev na podsuvech/přesuvech deskové tektoniky" a bude přesunuta na čtvrtek 3. října. Přednáška dr. Petra a Lenky Hradeckých o Kapverdslých ostrovech, která se měla toho dne konat, se z důvodu nepřítomnosti v ČR přesune na zimní/jarní semestr 2020.

19. září

Vzpomínání na Jiřího Krupičku a Jiřího Stránského s dr. ing. Vladimírem Sattranem a dalšími

26. září

Dr. Ivan Turnovec: Antropologické aureoly

3. října

Dr. Jiří Březina: Slapový ohřev na podsuvech/přesuvech deskové tektoniky

Přednáška dr. Petra a Lenky Hradeckých o Kapverdslých ostrovech, která se měla původně konat, se z důvodu nepřítomnosti v ČR přesune na zimní/jarní semestr 2020.

10. října

Dr. Petr Brož (Geofyzikální ústav ČAV): Vulkanismus na Marsu

17. října

Dr. Miloš Pátek: Jak Zdeněk Nejedlý přejmenovával žižkovské ulice, až se ta naše stala Ježkovou.

24. října

Setkání absolventů geologie 1968 (svolává dr. Zdeněk Táborský)

31. října

Dr. Jiří Jiránek: Vzpomínky na práci geologa v porevoluční Nikaragui 1982 – 1984

7. listopadu

Tradiční schůzka Čermákovců

14. listopadu

Dr. Zdeňka Petáková: My a naše krajina ve změně klimatu

21. listopadu

Mgr. et Mgr. Ondřej Kepka: Po stopách Karla Čapka do skotských kaledonid

28. listopadu

Dr. Tomáš Charvát: Trekking po Špicberkách

5. prosince

Velvyslanec Miloš Lexa: Vzpomínky na velvyslancování ve Španělsku a Estonsku a na zvláštní poslání pro východní partnerství

12. prosince

Dr. Vladimír Lysenko: Aktuální pohlednice z tolerantního Maroka

19. prosince

Předvánoční, a tentokrát současně i přednovoroční setkání v Café Barrande

27. prosince

Rozloučení se starým rokem

Za Přírodovědný klub Café Barrande: Jiří Jiránek (jirijiranekrndr@seznam.cz) a Vladimír Sattran (satt@post.cz).