Titulní stránka Café Barrande
Café Barrande > Nabídka klubu
Loading
Odkaz na web České geologické služby
Přihlášení

Nabídka klubu

Přírodovědný klub na adrese Ježkova 8/921, Praha 3, je otevřen každý čtvrtek od 16:00. Začátky besed, pokud není uvedeno jinak, jsou v 17:00. Vína z Velkých Bílovic. Pro přednášející je k dispozici dataprojektor; notebook je třeba přinést vlastní. V případě neuskutečnění oznámené přednášky z vážného důvodu bude náhradní program „Večer s Ježkovým klavírem“. Případné změny budou uvedeny u jednotlivých akcí.

PROGRAM BESED NA II. POLOLETÍ 2016

Mimořádné upozornění

Vážení přátelé a příznivci Café Barrande,
letošní podzim nás pronásleduje smůla. Po Bedřichovi Moldanovi (přebírání ceny I. Vavrouška v Brně) se neuskuteční ani beseda 3.11. s MUDr. Michaelou Kovářovou na téma "Po Jižní Americe - Peru, Bolívie, Chile" (nástup na operaci), a navíc ani beseda 1.12. s manželi Hradeckými na téma "Srí Lanka - tentokrát trochu jinak" (neplánovaná cesta do zahraničí). Uvedené besedy se přesouvají na příští pololetí a místo nich bude v Café Barrande přátelské posezení s Ježkovým klavírem. Hluboce se omlouváme.
Jiří Jiránek a Vladimír Sattran

1. září

První setkání po prázdninách

8. září

RNDr. Pavel Bláha: Přehrada Itaipú na hranici Brazílie a Paraguaye a vodopády Iguacú

15. září

Antonín Jančařík: Guadalcanal – ostrov legenda (za neuskutečněnou besedu v I. pololetí)

22. září

Dr. František Skřivánek – Dr. Ivan Turnovec: Drahokamy pro císaře (k 500. výročí Karla IV.)

29. září

Doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc.: Obličejová chirurgie a tajemství Karla IV.

6. října

Dr. Anastasia Kopřivová: Ruští a další ex-sovětští geologové jako imigranti v Československu

13. října

Dr. Bedřich Moldan: Žijeme v antropocénu a co z toho plyne
Upozornění:
V Café Barrande se 13. října 2016 neuskuteční již oznámená beseda s dr. Bedřichem Moldanem na téma "Žijeme v antropocénu a co z toho plyne". Dr. Bedřich Moldan bude toho večera přebírat v Brně prestižní ekologickou cenu Josefa Vavrouška, k níž mu srdečně blahopřejeme. Místo plánovaného programu bude volná beseda s Ježkovým klavírem a všemi dychtivě očekávanou přednášku B. Moldana zařadíme znovu na program v jarním semestru 2017.

20. října

Dr. Günther Kletetschka, PhD.: Holocenní událost (impakt?) na začátku mladšího dryasu ve světě a ve střední Evropě

27. října

Ježkův klavír v Ježkově ulici

3. listopadu

MUDr. Michaela Kovářová: Po Jižní Americe (Peru, Bolívie, Chile)
Beseda je přesunuta na další pololetí ze zdravotních důvodů - viz upozornění v úvodu stránky.
Náhradní program: posezení s Ježkovým klavírem.

10. listopadu

Tradiční setkání Čermákovců

24. listopadu

Vzpomínání nejen na staré geology s dr. Zdeňkem Vejnarem, DrSc.

1. prosince

Dr. Petr a Dr. Lenka Hradeckých: Srí Lanka – tentokrát jinak
Beseda je přesunuta na další pololetí ze důvod zahraniční cesty - viz upozornění v úvodu stránky.
Náhradní program: posezení s Ježkovým klavírem.

8. prosince

Dr. Jiří Jiránek, CSc.: Geologické obrázky z Chile

15. prosince

Lída Prouzová s tanečním souborem Marieta zvou na pohodový předvánoční podvečer s tanci a společným zpěvem koled

22. prosince

Vánoce v Café Barrande

29. prosince

Rozloučení se starým rokem

Za Přírodovědný klub Café Barrande: Jiří Jiránek (jirijiranekrndr@seznam.cz) a Vladimír Sattran (satt@post.cz).