Titulní stránka Café Barrande
Café Barrande > Nabídka klubu
Odkaz na web České geologické služby
Přihlášení

Nabídka klubu

Přírodovědný klub na adrese Ježkova 8/921, Praha 3, je otevřen každý čtvrtek od 16:00. Začátky besed, pokud není uvedeno jinak, jsou v 17:00. Vína z Velkých Bílovic. Pro přednášející je k dispozici dataprojektor; notebook je třeba přinést vlastní. V případě neuskutečnění oznámené přednášky z vážného důvodu bude náhradní program „Večer s Ježkovým klavírem“. Případné změny budou uvedeny u jednotlivých akcí.

PROGRAM BESED NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2017

5. ledna

Novoroční setkání

12. ledna

Dan Hutňan: Speleologické průzkumy na Yucatánu (s promítáním filmu)

19. ledna

Jiří Hovorka: Geologie Yucatánu a mayská civilizace

26. ledna

Kamenná katedrála - Kámen v historii stavby, výzdoby a oprav katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze (Beseda s Ing. Václavem Rybaříkem nad jeho knihou s prodejem a autogramiádou)

2. února

Antonín Jančařík: Údolím horní Soči – po stopách našich dědečků a pradědečků

9. února

Dr. Petr Hradecký: Doupovské hory (o nové regionální publikaci ČGS s autogramiádou)

16. února

Dr. Bedřich Moldan: Žijeme v antropocénu a co z toho plyne (za neuskutečněnou besedu v minulém semestru)

23. února

Dr. Jan Pašava – Dr. Petr Rambousek a další: 35. mezinárodní geologický kongres 2016 v Kapském městě (JAR), nové poznatky a trendy

2. března

MUDr. Michaela Kovářová: Po Jižní Americe (Peru, Bolívie, Chile) (za neuskutečněnou besedu v minulém semestru)

9. března

Dr. Vladimír Lysenko: Vzpomínky na ekvádorskou expedici Sangay-Sumaco 1981/1982

16. března

Dr. Zdeňka Petáková: Nerostné suroviny jižních Čech

23. března

Slavnostní předání medailí Radima Kettnera České geologické společnosti vybraným zasloužilým vědcům

Ve čtvrtek 23. března 2017 bude v 17:00 v Café Barrande, Ježkova 8 / 921, Praha 3, udělena Českou geologickou společností medaile Radima Kettnera RNDr. Zdeňkovi Vejnarovi, DrSc.

30. března

Dr. Ivan Turnovec: Arabské drahokamy – karneol a tyrkys

6. dubna

Dr. František Skřivánek: Miseroni z Lysonu, šacmistr a umělec v drahém kameni

13. dubna

Setkání nad Ježkovým klavírem a vzpomínání (možná i s dr. Zdeňkem Vejnarem)

20. dubna

Prof. M. Vaněček – Dr. J. Hak – Dr. M. Raus: Vzpomínky na Dr. Tibora Budaye

27. dubna

Dr. Jiří Jiránek: Kolem Nového Zélandu

4. května

Vernisáž výstavy Geologické výtvarné akademie Barrande (uvede Vladimír Pechar)

11. května

Tradiční setkání Čermákovců

18. května

Dr. František Pícha: Můj život a práce geologa pro velké ropné společnosti ve Spojených státech na pozadí hospodářských a politických změn ve světěb
Beseda se neuskuteční, Fr. Pícha v letošním roce do ČR nepřijede. Náhradou bude "Ježkův klavír".

25. května

Dr. Petr a Dr. Lenka Hradeckých: Srí Lanka – tentokrát jinak, i s geologií (za neuskutečněnou besedu v minulém semestru)

1. června

Dr. Stanislav Slavický, býv. velvyslanec ČR ve Venezuele a Karibiku: Za folklórními a náboženskými obřady Latinské Ameriky (s promítáním filmu)

8. června

Dr. Petr Rojík: Rozdílné přístupy k revitalizaci krajiny po těžbě

15. června

Dr. Luděk Kráčmar: Hroby některých významných moravských geologů a jejich stav (za neuskutečněnou besedu v I. pol. 2016)

22. června

Dr. Stanislav Staněk: Vzpomínky na dr. Josefa Hetlera a další geology Zlatohorska
UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek dne 22. června 2017 se v Café Barrande bohužel neuskuteční beseda s p. dr. Stanislavem Staňkem ze Zlatých hor o J. Hettlerovi a dalších geolozích ze Zlatých Hor. Beseda bude přeložena na II. pololetí t. r. Děkujeme za pochopení Jiří Jiránek - Vladimír Sattran

29. června

Setkání před prázdninami

Za Přírodovědný klub Café Barrande: Jiří Jiránek (jirijiranekrndr@seznam.cz) a Vladimír Sattran (satt@post.cz).