Česká geologická služba
Titulní stránka Café Barrande
Café Barrande > Z portálu ČGS
Odkaz na web České geologické služby
Přihlášení

Z portálu ČGS

Svět geologie, portál o neživé přírodě

Obsahem portálu Svět geologie je množství nejnovějších poznatků z oblasti věd o Zemi, které jsou ve srozumitelné formě určeny jak dětem, tak pedagogům. Pro děti se informace zde obsažené mohou stát nejen zábavou, ale i výjimečným souborem poznání o neživé přírodě, či dobrým podkladem pro přípravu do vyučování. Pedagogové zde naleznou inspiraci pro vyučovací hodiny, včetně tipů na terénní geologické exkurze a praktické pokusy s geologickou tematikou.

Náhled webu Bulletin of Geosciences

Bulletin of Geosciences

Bulletin of Geosciences je mezinárodním odborným časopisem přinášejícím nová pozorování, principy a interpretace z různých geovědních oborů. Časopis je vydáván čtvrtletně Českou geologickou službou a obsahuje původní články, diskuse a knižní recenze. Bulletin (Věstník), který vychází pod různými jmény od roku 1925, byl počátkem roku 2007 začleněn do databáze ISI (Web of Science).

Náhled webu Zprávy o geologických výzkumech

Zprávy o geologických výzkumech

Webové stránky sborníku Zprávy o geologických výzkumech, který vydává Česká geologická služba jako pravidelné periodikum v tištěné formě již od roku 1952 a v posledních letech umožňuje bezplatný přístup k plným textům publikovaných článků i v elektronické podobě. Články jsou přístupné od ročníku 1991.

Náhled webu Special Papers

Special Papers

Průběžně číslovaná edice má široký tematický i stránkový rozsah a jednotlivé svazky se věnují vybraným otázkám regionální geologie, petrografie, sedimentologie, paleontologie, geofyziky nebo i dílčím otázkám ochrany životního prostředí, např. radonovému riziku.

Náhled webu Sborník geologických věd

Sborník geologických věd

Původní Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, jehož svazek I/1919–1920 vyšel roku 1921, se v roce 1950 rozdělil na samostatné oddíly geologický a paleontologický. Později vznikly samostatné edice Sborníku geologických věd – Geologie, Paleontologie, Ložisková geologie, mineralogie, Antropozoikum, Hydrogeologie, inženýrská geologie, Užitá geofyzika a Technologie, geochemie.

Náhled webu Kalendář geologa

Kalendář geologa

Kalendář plánovaných událostí i s jejich stručným popisem a dalšími důležitými informacemi je určený pro všechny zájemce, kterým je blízká geologická tematika.

Náhled webu Mapový server

Mapový server

Na mapovém serveru naleznete unikátní mapové aplikace poskytující geovědní data různých měřítek z geodatabází a digitálního archivu ČGS. Sami si tak můžete vyhledat a vytisknout mapu oblasti, která vás zajímá.

Náhled webu On-line obchod

On-line obchod

On-line obchod ČGS nabízí sortiment cca 3000 položek zboží (mapy, publikace, periodika, digitální média), které si lze snadno a pohodlně objednat z pohodlí svého domova.

Náhled webu Fotoarchiv

Fotoarchiv

Ve Fotoarchivu ČGS naleznete dobové i současné fotografie zachycující historii geologicky významných míst, dále osobnosti geologie a nejrůznější zajímavé události.

Náhled webu Geologická encyklopedie

Geologická encyklopedie

Praktickou pomůcku tvoří průběžně aktualizovaná on-line encyklopedie podávající vysvětlení 2606 geologických hesel.

Náhled webu Virtuální muzeum

Virtuální muzeum

Nahlédněte do paleontologických a mineralogicko-geologických kolekcí ČGS přístupných on-line a zjistěte zajímavé informace o vystavených exponátech.

Náhled webu A/Ča C/A slovník

A/ Č a Č/A geologický slovník

Slovník je rozšířenou elektronickou podobou geologického slovníku autorů Otakara Zemana, Karla Beneše a kol. Vyhledávat lze i víceslovné termíny.