Česká geologická služba
Titulní stránka Café Barrande
Odkaz na web České geologické služby
Přihlášení

Café Barrande

Přírodovědný klub pro přátele věd o Zemi (zvláště geologie, mineralogie, paleontologie, petrografie, montanistiky, kosmologie a dalších přírodních věd) a sběratele přírodnin zahájil svou činnost v září 2002. Od té doby vyvíjí své klubové aktivity – besedy, autogramiády přírodovědeckých knih, setkání přátel a absolventů – pomáhá tak udržovat přátelskou atmosféru a kontakty mezi příznivci přírodních věd.

Mnozí z přírodovědců, kteří klub navštívili a dále navštěvují, ocenili tuto možnost schůzek v příjemném prostředí kavárničky – klubu. Café Barrande je koncipován jako zájmový, nevýdělečný klub, otevřený všem milovníkům přírody pro setkávání a odborné aktivity. Proto neuvažujeme dosud ani o klubovním registračním poplatku, naopak chceme rozšířit jeho činnost v r. 2003 i na pořádání malých uměleckých výstav a expozic přírodnin.

Joachim Barrande - portrét