Intranet   GEOČR50 legenda Nápověda
-*
     

Zadejte Vaše podmínky pro vyhledání v mapě GEOČR 50

MAPA 1:50 000  LISTPočet záznamů v legendě
LEGENDA (číslo)
     Sjednocená   2036
     Původní 
HORNINA    2036
     Typ    2036
     Popis  LIST
CHRONOSTRATIGRAFIE
     Eratém    2036
     Útvar    1606
     Oddělení  LIST829
     Suboddělení  LIST308
     Stupeň  LIST405
     Podstupeň  LIST159
LITOSTRATIGRAFIE
     Skupina    395
     Souvrství    542
     Vrstvy    183
REGIONÁLNÍ ZAŘAZENÍ
     Soustava    2036
     Oblast    2034
     Region  LIST1872
     Jednotka  LIST1145
     Subjednotka  LIST359