Intranet   GEOČR50 legenda Nápověda

Nápověda

Tato aplikace slouží k prohledávání jednotné legendy pro geologické mapy v měřítku 1: 50 000.