Obchodní název: chýnovský vápnitý dolomit
Zpět na seznam lomů
Název lomu: Pacova hora
Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Katastr: Chýnov
Mapa: 23134 - Černovice
Popis lomu: Jde o bývalé tzv. Schwarzenberské lomy spolu s Kladrubskou horou, v roce 1994 se zde ještě těžily karbonátové horniny spolu s amfibolitem na drcené kamenivo

Pacova hora