Soutěž k Roku Země

Soutěž > Adopce Leguána nosorohého
Další ročník soutěže naleznete na nových stránkách

Adopce Leguána nosorohého

Leguán nohorohý, foto: ZOO Praha

Oceněná díla budou otištěna v kalendáři pro rok Země 2008 a vydána jako sada pohlednic. Jejich zakoupením přispějí kupující na podporu chovu leguána nosorohého, jednoho z posledních „pravěkých ještěrů“, který naštěstí dosud nevyhynul a jejž Česká geologická služba, prozatím na rok, adoptovala. Výtěžek bude věnován i na další bohulibé akce, zaměřené především na popularizaci věd o Zemi.