Soutěž k Roku Země

Soutěž > Úvodní stránka
Další ročník soutěže naleznete na nových stránkách

Úvodní stránka

V lednu 2006 byl na základě společné iniciativy Mezinárodní unie geologických věd a organizace UNESCO vyhlášen rok 2008 jako Mezinárodní rok planety Země. Cílem této iniciativy je připomenout a přiblížit široké veřejnosti opomíjený význam geologických věd.

Vydavatelství České geologické služby se při příležitosti Mezinárodního roku planety Země 2008 rozhodlo začít s osvětou a popularizací vskutku od základu, tedy od nejmladší generace, jejíž postoj k ožehavým ekologickým otázkám a vztah k matičce Zemi budou v příštích letech rozhodující. Navíc to mnohdy vypadá, jako bychom my dospělí byli svou myslí stále zakotveni hluboko v osmdesátých letech a přelom tisíciletí s jeho globálním oteplováním nám připadal pořád dost daleko na to, abychom změnili naše neblahé návyky a chování vůči přírodě a jejímu nenahraditelnému bohatství. Zkrátka starého psa novým kouskům nenaučíš, a tak jsou naší nadějí především děti. Vydavatelství ČGS pro ně nyní připravuje řadu zajímavých naučných publikací; také výtvarná soutěž se pokoušela zaměřit dětské oči na živoucí svět kolem, s důvěrou, že ani v budoucnu je z něj už nikdy úplně nespustí.

Tématem výtvarných prací se stala modrá planeta, vnímaná svými nejmenšími obyvateli jako živý tvor – Gaia, a samozřejmě i každá její součást – od krajin a zamilovaných míst až po jednotlivá zvířata, rostliny či kameny.

Další informace o Mezinárodním roku planety Země v České republice najdete na webových stránkách www.rokplanetyzeme.cz, ze kterých si můžete stáhnout další materiály, logo ap.