:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Laviny


Název
PopisA) Lavina sněhová je pohyb-rozsáhlé řícení po horském svahu čisté sněhové hmoty (ledových mas) nebo sněhové hmoty, které s sebou často nese příměs úlomků hornin a jiného materiálu (zemina, vegetace, stromy). Rychlost pohybu je větší než 10 m/s na vzdálenost, která je větší než 50 m. Na vzniklé lavinové dráze lze odlišit odlučnou, transportní a akumulační oblast laviny. Lavinovité jsou zejména hladké travnaté svahy. B) Lavina kamenná je náhlé nebo i déle trvající sypání suťových kamenů na velehorských skalnatých svazích, uvolněných buď silným deštěm nebo rozmrzáním kamenů nahromaděných na svazích a zvláště ve skalních korytech.
Laický popisPod pojmem lavina můžeme rozumět náhlé uvolnění a následný rychlý pohyb po svahu většího či menšího množství sněhu, kamení nebo ledu často s příměsí jiného materiálu (zemina, vegetace, stromy). Laviny vznikají v horských oblastech na svazích s úklonem větším než 22 stupňů a na površích, které jsou holé a vypouklé.
NebezpečíLaviny způsobují destrukci všeho, co jim stojí v cestě.
ProblémyMechanické destrukce obytných i jiných budov, liniových staveb (elektrické vedení), zavalení dopravních tras, přehrazení údolí, lesní polomy.
DůsledkyValící se masa sněhu, ledu a kamení po svahu.
Co dělatNejdůležitější je prevence. Provádí ji zejména Horská služba vytyčováním lavinových svahů a jejich zakreslováním do zimních turistických map, denním hlášením na horské chaty o zákazech vstupu do určitých míst.
Co NEdělatPři zimním pobytu na horách v žádném případě nejezdit mimo vyznačené trasy a dbát pokynů horské služby při případném nebezpečí.

Geneze geohazardu

Příčinyvulkanismus; lesní hospodářství; teplota klimatu; svahové pohyby
Antropogenní pozn.Nejstabilnější ochranou před lavinami jsou svahy porostlé zdravým, druhově rozmanitým a hustým lesem. Tam, kde je les řídký, nezdravý a s nedostatečným zápojem, může docházet k lavinám, jejichž ničivý účinek je násoben strženými stromy. Odtrh laviny může způsobit i sám člověk, kdy působí na na sněhovou vrstvu svojí hmotností, nařezává svah stopou (traverzování ve svahu). Jinými činitely mohou být otřesy půdy, zvukové vlny (výstřel, letadlo, ...).
Endogenní pozn.Jestliže se sopečný popel na svahu nasytí vodou, přemění se v kašovitou hmotu, která se řítí po svahu rychlostí až 100 km/h. Takové proudy se označují jako sopečné bahnotoky. Často přecházejí do sesuvů nebo kamenitých lavin s obrovskou ničivou silou.
Souvisejicí procesyU laviny prachového sněhu škody působí i masa ovzduší, kterou před sebou lavina žene a může mít až sílu orkánu.

Společenský vliv

Omezujevodní zdroje; územní plán; zřizování staveb a zařízení
Ohrožujelesní porost; život obyvatel; stavby; zemědělské kultury/úroda; hospodářská zvířata; zdraví obyvatel; technologie a infrastruktura; pozemky; půda, horninové prostředí

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
PodmínkaKdyž bezprostředně ohrožuje lidské zdraví a životy, majetek a nemovitosti.

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastiHorské oblasti: Krkonoše, Jeseníky, Beskydy.
Přesah do okolních státůSlovensko; Polsko
Výskyt v modelových územích projektuVsetínsko
Nejbližší lokality modelovému územíJeseníky

Časový charakter

Frekvence výskytůKaždoročně
Délka trváníMinuty

Monitoring jevu

Jev je monitorovánano
Monitorován od1961

Informační zdroje

Získávání informacíHorské služby evidují laviny v českých horách.

Sestavil: Šikula
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability