:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Změny migrace podzemních vod


Názevzměny migrace podzemních vod (vlivem např. liniových staveb)
Popisv českém případě není geohazard, neboť to souvisí výhradně s doly a těžbou

Geneze geohazardu

Společenský vliv

Rizikovost jevu

Rozšíření jevu

Časový charakter

Monitoring jevu

Informační zdroje

GEOČR 50 - geologické mapy ČR 1:50 000

Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Hydrogeologické mapy ČR, 1:50 000

Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánírastr
Obor zdrojeHydrogeologie

GEOČR 25 - geologické mapy 1:25 000

Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Plány poddolovaných území těžařských firem

Obor zdrojeInženýrská geologie; Ložisková geologie

Vodohospodářské mapy, 1:50 000

Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeVÚV
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeHydrogeologie

Záplavová území 1:5 000 a 1:10 000

Měřítko1:5000
Vlastník zdrojeMŽP ČR (Povodí)
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeHydrogeologie

Databáze starých ekologických zátěží

Vlastník zdrojeMŽP ČR
Obor zdrojeGeochemie

ZABAVOD (vodohospodářské mapy, vektorové, linie toků, nádrže, kilometráž řek, rozvodnice atd.)

Vlastník zdrojeVÚV
Obor zdrojeHydrogeologie

Haldy

Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeInženýrská geologie

Stará důlní díla

Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeLožisková geologie

Poddolovaná území

Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeInženýrská geologie; Ložisková geologie

Hydrogeologická data

Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeHydrogeologie

Sestavil: Kadlecová, Burda
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability