:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Kontaminace ovzduší zlomky minerálů ze zvětralých hornin


Názevkontaminace ovzduší zlomky minerálů ze zvětralých hornin (sillimanit, azbest - respirační aj. zdravotní problémy)

Geneze geohazardu

Společenský vliv

Rizikovost jevu

Rozšíření jevu

Časový charakter

Monitoring jevu

Informační zdroje


Sestavil: ?
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability