:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Staré technologické provozy


Názevkontaminované horninové prostředí po starých technologických provozech (CLU,PCB, PAH, fenoly, pesticidy - endokrinní disruptory a další organické látky, toxické kovy)

Geneze geohazardu

Společenský vliv

Rizikovost jevu

Rozšíření jevu

Časový charakter

Monitoring jevu

Informační zdroje

GEOČR 50 - geologické mapy ČR 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Hydrogeologické mapy ČR, 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánírastr
Obor zdrojeHydrogeologie

GEOČR 25 - geologické mapy 1:25 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Skládky

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeVÚV
Obor zdrojeOstatní

Geochemie povrchových vod ČR

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeGeochemie; Hydrogeologie

Litogeochemická databáze ČR

Použitelnostzákladní data
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeGeochemie

Vodohospodářské mapy, 1:50 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeVÚV
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeHydrogeologie

Záplavová území 1:5 000 a 1:10 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:5000
Vlastník zdrojeMŽP ČR (Povodí)
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeHydrogeologie

SEZ - systém evidence kontaminovaných míst

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeVÚV
Obor zdrojeGeochemie

Databáze starých ekologických zátěží

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeMŽP ČR
Obor zdrojeGeochemie

ZABAVOD (vodohospodářské mapy, vektorové, linie toků, nádrže, kilometráž řek, rozvodnice atd.)

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeVÚV
Obor zdrojeHydrogeologie

Geochemická měření (1996-2004) - databáze

Použitelnostzákladní data
Vlastník zdrojeGeofond
Použitelnost zdroje1996 - 2004 Geomin družstvo, Jihlava na základě smlouvy s Ministerstvem hospodářství ČR, od roku 1997 s Ministerstvem životního prostředí ČR.
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeochemie

Hydrogeologická data

Použitelnostzákladní data
Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeHydrogeologie

Sestavil: ?
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability