:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Nestabilita krasových oblastí


Názevskalní řícení v krasových oblastech, propady závrtů
PopisKombinací přírodních a antropogenních vlivů dochází v prostoru propadání Bílé vody, Nová Rasovna, katastr Holšttejn, okres Blansko, ke skalnímu řícení a pohybu bloků v bezprostřední blízkosti silnice. Propad závrtu na příkladu Ostrova u Macochy
Laický popisKombinací přírodních a antropogenních (lidských) vlivů dochází v prostoru propadání potoka Bílé vody, Nová Rasovna, katastr Holšttejn, okres Blansko, ke skalnímu řícení a pohybu bloků v bezprostřední blízkosti silnice.
NebezpečíMožnost destrukce silnice
ProblémyOmezení dopravního spojení v oblasti
DůsledkyMěřitelné posuny bloků (Hanzl 2006, historicky zaznamenaná zřícení velkých skalních bloků do propadání (např. rok 1965)
Co dělatJednou z množností je zanechat komunikaci pouze pro cyklistický a pěší provoz a autobusovou, nákladní i osobní dopravu odvést mimo, tak jak to bylo realizováno např. v Suchém a Pustém žlebu.

Geneze geohazardu

Příčinyvodní eroze; svahové pohyby; staré ekologické zátěže; zkrasovatění
Antropogenní pozn.Provoz těžkých vozidel nad propadáním zjevně urychluje procesy skalního řícení a posunu bloků, proto byl provoz přesunut na pontonový most.(Holštejn) Propad závrtu v místě bývalé vodní nádrže (Ostrov u Macochy)
Souvisejicí procesyPosuny bloků podél subhorizontálních puklinových ploch jsou zřejmě urychlovány otřesy způsobovanými autodopravou v bezprostředním sousedství.

Společenský vliv

Omezujeúzemní plán; zemědělskou činnost; zřizování staveb a zařízení ; hospodářské využití lesa
PoznámkaVyřešení problému výrazně ovlivňuje dopravní spojení obce Holštejn s okolím
Ohrožujestavby; chráněné území ; krajinné prvky

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
PodmínkaPokračujícího provozu na silnici (pontonovém mostě)

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni

Časový charakter

Frekvence výskytůprůběžně (skalní řícení, posuny bloků) propad závrtu Ostrov u Macochy - 4.4.1988
Délka trváníprůběžně Nová Rasovna noc ze 4. na 5. dubna 1988 - propad závrtu Ostrov u Macochy
PoznámkaPosun bloků je průběžný, k výraznému řícení dochází řádově jednou za X0 let.

Monitoring jevu

Jev je monitorovánano
Monitorován od1994
Monitorován do2006
Jev monitoruje / monitorovaldoc. Hanzl et al., Ústav Geodézie VUT Brno Hanzl, V (2006): Posuny skalních bloků v propadání Bílé vody,- Speleofórum 2006, vol. 25, 1. ročník konference Kras, 76-77. Praha
Metody monitoringuModul Polar, programový systém ORIENT, přesná měření posunu bloků pomocí fixovaných bodů.
Historicky významné výskyty1965 - zřícení megabloku do propadání Nové Rasovny 4.-5. dubna 1988 propad závrtu v Ostrově u Macochy

Informační zdroje

Detailní informaceMateriály VUT Brno, FAST, prof. Šámalíková et al.

Databáze starých ekologických zátěží

Sledované prvkypropady, vznik závrtů
Vlastník zdrojeMŽP ČR
Obor zdrojeGeochemie

Sestavil: Otava
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability