:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Objemové změny (smršťování a bobtnání jílů)


Názevobjemové změny (smršťování a bobtnání jílů)
PopisSmršťování - proces, při kterém vlhká jemnozrnná zemina zmenšuje vysycháním svůj objem, smršťuje se. Tento proces probíhá až do doby, kdy vlhkost klesne na mezní hodnotu vlhkosti Ws, kdy se zemina přestává smršťovat. Bobtnání - proces, kdy jemnozrnná zemina při nasávání vody (nebo pouze vlhkosti) ze svého okolí zvětšuje objem, bobtná. Děj pokračuje tak dlouho, dokud se zemina zcela nenasytí. Objemové změny jsou nepřímo závislé na sorbčních schopnostech jílovitých zemin, které dosahují nejvyšších hodnot u zemin bohatých na montmorillonit a illit.
Laický popisPři suchu se voda z jílu vypařuje a ten zmenšuje svůj objem, smršťuje se. Při dotaci vlhkosti (vody) se objem zvyšuje, jíl bobtná
ProblémyZpůsobuje porušení budov, poklesávání či zvedání základů, zničení majetku
DůsledkyBobtnání, smršťování
Co dělatZakládat stavby v dostatečné hloubce, která závisí na lokálních podmínkách a je daná inženýrskogeologickým průzkumem.
Co NEdělatSnížení/zvýšení hladiny podzemní vody v okolí stávajích budov, nezakládat stavby v různých hloubkách.

Geneze geohazardu

Příčinysucho; liniové stavby; výsypky; záplavy; objemová nestabilita, ztekucení; teplota klimatu; přívalové povodně
Souvisejicí procesyBobtnání - smršťování - rozbřídání

Společenský vliv

Omezujeúzemní plán; zřizování staveb a zařízení
Ohrožujestavby; kulturní a historické památky; technologie a infrastruktura; pozemky

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
PodmínkaVysychání či nasákávání jílovitých zemin, změnou hladiny podzemní vody. Sorbční schopnosti jílovitých zemin.

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastiokolí Brna, Ústí nad Labem, Žatecko, Ústí nad Orlicí, Turnovsko, výskyt neogenních jílů....
Výskyt v modelových územích projektuÚstecko
Nejbližší lokality modelovému územíChlumec u Ústí nad Labem

Časový charakter

Frekvence výskytův závislosti na změně klimatických podmínek (extrémní sucha / deště)
Délka trvánístřednědobý až dlouhodobý proces, závisející na kolísání hladiny podzemní vody.
PoznámkaPostupem času riziko pomalu narůstá.

Monitoring jevu

Informační zdroje

GEOČR 50 - geologické mapy ČR 1:50 000

Sledované prvkyrozsah jílovitých sedimentů
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

GEOČR 25 - geologické mapy 1:25 000

Sledované prvkyrozsah jílovitých sedimentů
Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Mapy IG rajonování a vysvětlivky, 1:25 000

Sledované prvkyfyzikální vlastnosti hornin a zemin, zatřídění dle norem
Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeInženýrská geologie

Mapy inženýrskogeologického rajonovaní ČR

Sledované prvkyfyzikální vlastnosti hornin a zemin, zatřídění dle norem
Měřítko1:50 000
Vlastník zdrojeČGS
Typ datmapa
Forma zpracovánípapír
Pokrytí zdrojeRegionální
Pokrytí modelových oblastíÚstecko

Sestavil: Kycl
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability