:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Vertikální pohyby podél tektonických zlomů


Názevvertikální pohyby zemského povrchu (podél tektonických poklesů a zdvihů, podél zlomů)
Popiszpůsobuje zemětřesení i když území ČR leží mimo aktivní oblasti zemětřesení a jeho účinky pokud se vůbec projeví jsou zanedbatelné, prochází přes území ČR významné a ne zcela konsolidované tektonické linie např.poříčská porucha (oblast Kraslicka a Hronovska),

Geneze geohazardu

Příčinyseismicita; tektonika

Společenský vliv

Rizikovost jevu

Rozšíření jevu

Časový charakter

Monitoring jevu

Informační zdroje


Sestavil: Kycl, Baroň, Burda
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability