:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Ploužení


Názevploužení přípovrchové, ploužení hlubinné
PopisPloužení je dlouhodobý velmi pomalý pohyb horninových hmot na svazích, přičemž hranice vůči pevnému podloží je většinou nezřetelná. Rozlišují se dva hlavní typy: "hlubinné ploužení", kdy svahy v dlouhodobém napjatostním stavu podléhají pomalému deformování hornin v hloubkách až několika desítek i stovek metrů, a "pložení přípovrchové" (nebo taky "slézání svahovin"), kdy po svahu velmi pomalu stéká přípovrchová vrstva zvětralin a svahovin. Za vhodných podmínek (zvýšení hladiny podzemní vody v důsledku extrémních dešťů nebo seizmickými otřesy) může ploužení přejít v mnohem nebezpečnější a rychlejší fáze pohybu-sesouvání, stékání nebo řícení.
Laický popisVelmi pomalé stékání horninových hmot na svazích na malou vzdálenost bez výrazného omezení vůči stabilnímu podkladu. Může se jednat o přípovrchové ploužení a hlubinné ploužení.
Nebezpečípoškozuje objekty, může přejít v mnohem katastrofičtější typy pohybů
Problémypoškození lesního porostu, infrastruktury, budov
Důsledkykolenovité až šavlovité ohýbání kmenů stromů, "hákování" vrstev, zvlnění povrchu svahu, nepatrné poklesy v horní části svahu, otevřené trhliny, drcení při patě skalních bloků
Co NEdělatplošné odlesnění, zamokření svahu a zadržování vody na svahu, podkopání svahu

Geneze geohazardu

Příčinyzvětrávání; objemová nestabilita, ztekucení; svahové pohyby

Společenský vliv

Omezujeúzemní plán; zřizování staveb a zařízení ; terénní úpravy
Ohrožujelesní porost; stavby; technologie a infrastruktura; pozemky

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
Podmínkanevhodného založení staveb a infrastruktury, nebezpečný v případě přechodu v sesouvání nebo skalní řícení

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastihorské a vrchovinné oblasti s litologií spíše poloskalních hornin, zemin a sutí.
Přesah do okolních státůSlovensko; Polsko
Výskyt v modelových územích projektuPřehrada Šance; Ústecko; Vsetínsko

Časový charakter

Frekvence výskytůpolyfázový, střídají se fáze uklidnění s fázemi vyšší aktivity
Délka trvánídlouhodobý morfogenetický proces
Poznámkamůže přejít v katastrofické pohyby: sesouvání, stékání nebo skalní řícení

Monitoring jevu

Metody monitoringupřesná inklinometrie, extenzometrie, dendrogeomorfologie

Informační zdroje

Získávání informacíČeská geologická služba, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, S.G.-Geotechnika, a.s.,
Detailní informacehttp://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/9c23a27b21781b37c1256b9200310632?OpenDocument

Účelové mapy svahových deformací z programu ISPROFIN 1:10 000

Sledované prvkyrozsah ploužení, popisy, náchylnosti
Měřítko1:10000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeInženýrská geologie

Monitoring vybraných lokalit svahových nestabilit

Obor zdrojeInženýrská geologie

Registr sesuvů

Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeInženýrská geologie

Sestavil: Baroň
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability