:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Anomální projevy geofyzikálních polí, geofyzikální a geologická rozhraní


Názevanomální projevy geofyzikálních polí, zóny významných změn gradientů těchto polí, geofyzikální a geologická rozhraní

Geneze geohazardu

Společenský vliv

Rizikovost jevu

Rozšíření jevu

Časový charakter

Monitoring jevu

Informační zdroje


Sestavil: Skácelová
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability