:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Katalog geohazardů - úvodní stránka


Katalog geohazardů je součástí Portálu geohazardů. Byl založen v roce 2006 v rámci projektu hrazeného MŽP ČR a je stále aktualizován specialisty ČGS. Cílem katalogu je shromáždit a poskytnout strukturované informace popisující:


V současné době katalog zahrnuje 45 geohazardů popsaných a katalogizovaných podle geovědních disciplín, původu a podmínek vzniku, geografického rozšíření, časového charakteru, souvisejících procesů, společenského vlivu a typu nebezpečí, metod monitoringu apod.

Terminologie

Geofaktory ŽP - přírodní jevy formující a ovlivňující krajinu a kvalitu přírodního, resp. životního prostředí

Riziko geofaktorů ŽP (10 vyhl. Č. 369/2004, z. č. 62/1988 Sb.)

Geohazardy (Kóbe, 2004) - živelné pohromy, které jsou spojené s procesy probíhajícími v horninovém prostředí zemského tělesa

Dále v textu z praktických důvodů používáno slovo "geohazard" (GH) pro přírodní i lidskou činností způsobené rizikové jevy a procesy týkající se horninového prostředí.

Kontakty

Správa databáze:

Olga Moravcová -
Jan Šikula -

Realizace aplikace:

Pavel Bokr -
Helena Skarková -
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability