Geologický výzkum Antarktidy

Geologické výzkumy
České geologické služby v Antarktidě

Aktuálně: Geologové České geologické služby opět v Antarktidě, sledujte na stránce Expedice 2010

Česká geologická služba zahájila systematické řešení geologických projektů týkajících se Antarktidy v roce 2002. Po úvodní projektové studii se jednalo o projekt geologického výzkumu Antarktidy, který byl součástí programu VaV financovaného MŽP a byl řešen Českou geologickou službou ve spolupráci s Přírodovědeckými fakultami Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy univerzity v Praze.

Cílem první expedice, která proběhla v únoru 2004, bylo zahájení výzkumu ostrova James Ross Island. Skupina tvořená čtyřmi geology a jedním botanikem dokumentovala místo výstavby budoucí stanice Johanna Gregora Mendela (stavba dokončena v roce 2006) a zároveň zahájila vědecký výzkum oblasti. Následovaly dvě expedice v roce 2005. Podzimní výpravě v roce 2005 nebyl na Antarktický poloostrov povolen přístup a ta se věnovala geologickým výzkumům na ostrově Isla Desolación v jižním Chile.

V letošním roce odborníci z České geologické služby pokračují v základním geologickém mapování rozlehlé odledněné oblasti na severu ostrova James Ross. Základní geologická mapa této oblasti zcela chybí a geologové-specialisté z jiných zemí mají o mapu, jako o základní podklad pro jakékoliv další geologické výzkumy velký zájem. Dále geologové z ČGS ve spolupráci s kolegy z PřF Karlovy univerzity a Geologického ústavu AV ČR pokračují i ve speciálních geologických výzkumech. Jde zejména o rekonstrukce změn zalednění ve vztahu ke globálním klimatickým změnám v nejmladší geologické historii a o studium vulkanické aktivity na ostrově James Ross. Předmětem výzkumu českých geologů je rovněž studium vývoje severní části Antarktického poloostrova v druhohorách a třetihorách ve vztahu k okolním kontinentům.