baner k 90. výročí České geologické služby
Novoroční blahopřání České geologické službyNovoroční blahopřání České geologické služby

21/12/2009

Česká geologická služba Vám přeje vše nejlepší v novém roce, mnoho zdraví a pohody. Novoroční blahopřání si můžete stáhnout ve formátech pdf a jpg. Letos se motivem přání stala první houba nalezená v Antarktidě -fosilní spongie ze svrchní křídy ostrova Jamese Rosse – Laocoetis piserai sp. n. Tohoto úspěchu dosáhl Radek Vodrážka z České geologické služby.

 

Zprávy o geologických výzkumech za rok 2008Zprávy o geologických výzkumech za rok 2008

12/12/2009

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 obsahují celkem 80 příspěvků přijatých v recenzním řízení. V tradičních tematických kapitolách přinášejí nejnovější výsledky výzkumů z pestré palety oborů věd o Zemi, přičemž výrazně narostla kapitola věnovaná paleontologii. Čtenáři v ní místo obvyklých sedmi najdou dvacet příspěvků, nejen od renomovaných, ale i začínajících autorů. Redakční rada ve složení RNDr. Miloš Růžička, CSc. (předseda), RNDr. Pavel Hanžl, Dr., Doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc., RNDr. Karel Kirchner, CSc., Doc. RNDr. Petr Kraft, CSc., RNDr. Petr Mixa a RNDr. Jan Schröfel rozhodovala o přijetí článků k publikování zejména z hlediska původnosti jejich obsahu. Téměř stovka recenzentů pak svými připomínkami často přispěla ke zvýšení úrovně a informační hodnoty některých příspěvků. Časopis je zařazen do výběrového Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, tudíž publikované články jsou hodnoceny při sledování výsledků výzkumu a vývoje za účelem posouzení jeho efektivity. Zprávy o geologických výzkumech 2008 je možno zakoupit prostřednictvím on-line obchodu ČGS.

 

Josef Sekyra, první Čech na jižním póluJosef Sekyra, první Čech na jižním pólu

7/12/2009

Za podpory Královéhradeckého kraje a České geologické služby zahájilo 7. prosince 2009 Městské muzeum v Novém Městě nad Metují pod vedením Václava Pavla výstavu Josef Sekyra, první Čech na jižním pólu, věnovanou životu a dílu významného českého vědce, geologa Doc. RNDr. Josefa Sekyry, CSc. Josef Sekyra, který v loňském roce ve věku osmdesáti let zemřel, pracoval od roku 1952 v České geologické službě (dříve Český geologický ústav a Ústřední ústav geologický) a od roku 1968 přednášel rovněž na Univerzitě Karlově v Praze. Věnoval se výzkumu oblastí s extrémními klimatickými podmínkami, jako jsou velehory, vyprahlé pouště, podzemní prostory a polární oblasti. Zabýval se zejména problematikou periglaciální geomorfologie a kryogeologie. Je autorem mnoha vědeckých publikací a populárně naučných knih. Josef Sekyra byl prvním Čechem, který v roce 1969 stanul s americkou expedicí Deep Freeze na jižním pólu. V Antarktidě byl již o tři roky dříve se sovětskými výzkumníky. Zúčastnil se také řady horolezeckých expedic. V galerii Zázvorka v Novém Městě nad Metují jsou k vidění do 17. ledna 2010 například fotografie J. Sekyry z expedic do Antarktidy či terénní vybavení, se kterým do polárních oblastí cestoval. Na vernisáži výstavy pohovořil Zdeněk Sekyra, syn Josefa Sekyry, a také jeho žák a blízký spolupracovník, taktéž specialista České geologické služby, Jiří Šebesta. Při slavnostním ceremoniálu otevření výstavy přislíbila starostka Nového Města nad Metují Bronislava Malijovská, že město bude usilovat o obnovení stálé expozice, která bude život a práci svého významného rodáka připomínat. O expozici pohovořil Václav Pavel pro Český rozhlas - záznam ke stažení.

 

Slavnostní večer ČGS v Kaiserštejnském paláciSlavnostní večer ČGS v Kaiserštejnském paláci

19/11/2009

Slavnostním večerem na počest 90. výročí založení ČGS, který se konal 19. 11. 2009 v Kaiserštejnském paláci, vyvrcholil celoroční sled akcí věnovaných tomuto významnému jubileu. Po zahájení večera se úvodního slova ujal ředitel ČGS Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a ministr životního prostředí RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. Poté následovala povzbudivá slova z úst dřívějších ředitelů ČGS, RNDr. Ing. Vladimíra Sattrana, CSc., RNDr. Miloše Růžičky, CSc. a doc. RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc. Slavnostní atmosféru večera ještě umocnilo předání medaile prof. Dr. h. c. Cyrila Purkyně, kterou z rukou ředitele ČGS Zdeňka Venery přijali tři vybraní specialisté České geologické služby - RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc., RNDr. Arnošt Dudek, DrSc. a RNDr. Miloš Růžička, CSc. Fotografie ze slavnostního večera je možno zhlédnout prostřednictvím Fotoarchivu ČGS.

 

ČGS na akci dny GIS v LiberciČGS na akci dny GIS v Liberci

10/11/2009

Česká geologická služba byla partnerem letošních dnů Geografických informačních systémů (GIS) v Liberci pořádaných Technickou univerzitou v Liberci, Krajským úřadem Libereckého kraje, Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, ZŠ Sadská, Dětskou televizí Liberec a Gymnáziem F. X. Šaldy. Dny GIS jsou příležitostí získat nové znalosti a inspiraci v informačních systémech pro tvorbu a správu geografických dat. Nabízejí možnost prakticky poznat zákulisí tvorby map a technologické využití v nejrůznějších oblastech, jako je ochrana a monitoring životního prostředí, doprava, regionální rozvoj či vzdělávání. Na celém světě se při této příležitosti již jedenáctým rokem setkává odborná a široká veřejnost, v Liberci se Dny konají již od roku 2000. Ve dnech 10. 11. – 12. 11. 2009 mohli v dopoledních hodinách žáci základních a středních škol a v odpoledních blocích pak široká veřejnost poznat možnosti využití geografických informačních systémů. Akci doplňovala výstava plakátů a několik přidružených akcí – výtvarná soutěž Zeměplocha, soutěž v tvorbě geoher, geocachingová soutěž Envikešky a odborná soutěž studentů vysokých škol Geocup. Celkem se akce zúčastnilo téměř 800 studentů a zhruba 100 návštěvníků z řad široké veřejnosti. Česká geologická služba se prezentovala geologickou mapou s praktickou ukázkou hornin Libereckého kraje, dále pak vlastními úlohami pro práci v programu ArcGIS, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet, jaké má GIS uplatnění v geologii. Pro méně zdatné byla prezentována i volně přístupná data na mapovém serveru na stránkách www.geology.cz. Součástí stánku byly také informační postery na téma WMS služeb, mezinárodní spolupráce a mapování v Mongolsku. Zhlédnout můžete vidoprezntaci z této události na YouTube.

 

Den otevřených dveří v ČGS

4/11/2009

Dne 4. 11. 2009 proběhne na pracovištích České geologické služby Praha - Klárov a Praha - Barrandov Den otevřených dveří, pořádaný v rámci Týdne vědy a techniky 2009. V tento den si mohou zájemci v čase od 10 do 12 hod. prohlédnout v ČGS na Barrandově špičkovou laboratorní techniku a od 13 hod. je připraven pro návštěvníky program v ČGS v Praze na Klárově. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé přednášky odborníků České geologické služby, či na prohlídku vybraných pracovišť ČGS. Speciální nabídka bude pro návštěvníky připravena také v prodejně odborné literatury a map, kde budou vybrané druhy zboží k dostání za zvýhodněnou cenu. Registrujte se prosím co nejdříve na uvedeném kontaktu, pro všechny zaregistrované návštěvníky je připraven malý dárek.
Registrace: K. Jančová, klara.jancova@geology.cz, tel.: 257 089 443

 

ČGS na Týdnu vědy a techniky 2009ČGS na Týdnu vědy a techniky 2009

2/11/2009

Již devět let pořádá Akademie věd ČR Týden vědy a techniky (TVT), jehož cílem je zpřístupnit veřejnosti práci vědeckých ústavů a seznámit s jejich výsledky, stejně jako získat pro vědeckou práci nadané studenty. Na letošním ročníku TVT, který probíhal v týdnu od 2. do 8. listopadu 2009, se poprvé organizačně podílela Česká geologická služba. V rámci TVT 2009 byly Českou geologickou službou zorganizovány výstavy Země mocná a zranitelná a Zkamenělé tajemství Antarktidy, kde byly k vidění jedinečné fotografie doplněné například o videoreportáže z místa pobytu i mapovaných lokalit a o výstavu unikátních paleontologických exponátů. Ve středu 4. 11. dále proběhl historicky první Den otevřených dveří v České geologické službě, v rámci kterého si návštěvníci měli možnost prohlédnout špičkové vybavení barrandovských laboratoří, včetně unikátního a v ČR ojedinělého multikolektoru , a zúčastnit se programu v budově ředitelství ČGS v Praze na Klárově. Zde byly pro hosty připraveny přednášky specialistů ČGS a prohlídky vybraných pracovišť. V dalších dnech TVT 2009 vzbudily velký zájem také přednášky zástupců České geologické služby. Dne 4. 11. se v budově AV ČR uskutečnila přednáška ředitele ČGS Mgr. Zdeňka Venery, Ph.D. s názvem Česká geologická služba v Antarktidě a 5. 11. proběhla v Městské knihovně přednáška Z Čech až na roh Afriky na téma projektu AEGOS, který posluchačům představila náměstkyně ředitele pro informatiku RNDr. Dana Čápová s kolegy Dr. Ing. P. Konečným z Ústavu geoniky AV ČR a Mgr. J. Jirouškovou, CSc. z Náprstkova muzea.

 

Prof. RNDr. PhDr. Jiří Krupička vyznamenán Za zásluhy o stát v oblasti vědyProf. RNDr. PhDr. Jiří Krupička vyznamenán Za zásluhy o stát v oblasti vědy

28/10/2009

Den státního svátku ČR 28. říjen 2009, kdy prezident republiky Václav Klaus uděloval nejvyšší vyznamenání 23 osobnostem, byl velkým překvapením a radostí pro českou geologickou obec. Prof. Jiří Krupička, legendární postava české geologie, politický vězeň a spoluzakladatel KANu a K 231 dostal státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Prof. Jiří Krupička, emeritní profesor geologie na edmontonské University of Alberta, kterému je 96 let, si toto vyznamenání skutečně zasloužil. Po desetiletém věznění a práci v uranových dolech začal v r. 1965 pracovat v ÚÚG a zúčastnil se příprav 23. mezinárodního geologického kongresu v roce 1968. Po okupaci sovětskými vojsky v srpnu 1968 odchází do exilu - nejprve do Nizozemí, pak do Kanady, kde dodnes žije v Edmontonu v provincii Alberta. Český geologický ústav jej následně v roce 1990 vyznamenal Purkyňovou medailí za zásluhy o geologii a jeho myšlenkově výraznou publicistiku. Později dostal Jiří Krupička i cenu Pen-klubu. Státní vyznamenání, které prof. Krupičkovi nyní udělil prezident republiky, si bohužel již nemohl pro vysoké stáří a nemoc sám převzít. Česká geologická služba si životního díla svého bývalého pracovníka prof. dr. Jiřího Krupičky velmi váží. Zaslouží si úctu a hluboký obdiv pro svou intelektuální odvahu a rozsáhlé geologické i literární dílo. Profesor Jiří Krupička je stále v přátelském styku s mnoha českými geology a spisovateli a zajímá se o práci České geologické služby, České geologické společnosti i PřF UK, kde od roku 1947 až do svého zatčení pracoval.

 

Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Můj kousek Země 2009Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Můj kousek Země 2009

22/10/2009

Slavnostním vyhlášením vítězů a předáním cen vyvrcholil ve čtvrtek 22. 10. již třetí ročník výtvarné soutěže pro děti a mládež Můj kousek Země, kterou pořádá Česká geologická služba a Ministerstvo životního prostředí. Vítězové, ocenění v rámci tří věkových kategorií, museli obstát v konkurenci více než 1300 přijatých výtvarných prací ze 140 mateřských, základních a středních škol z celé ČR. Téměř všichni nakonec dorazili se svými rodiči či pedagogy ve 13 hodin do zasedací místnosti ČGS v Praze na Klárově na vyhlášení vítězů, při kterém ceny předávali ředitel ČGS Zdeněk Venera, Barbora Pečová z MŽP, Blanka Šreinová z Národního muzea a Tomáš Černý z Nakladatelství MF. Po slavnostním ceremoniálu následovala prohlídka vybraných pracovišť ČGS - Vydavatelství ČGS, knihovny, archivu a paleontologických a mineralogicko-geologických kolekcí ČGS. Galerii všech výtvarných děl, včetně vítězných, můžete zhlédnout na webových stránkách soutěže Můj kousek Země 2009

 

Výroční zpráva České geologické služby 2008 ke staženíVýroční zpráva České geologické služby 2008 ke stažení

1/10/2009

Výroční zpráva 2008 byla vydána v průběhu roku 2009, tedy v době, kdy Česká geologická služba již slavila úctyhodných 90 let od svého založení. Obsahovou součástí zprávy je proto také část mapující historii České geologické služby a nechybí ani pohled do historie jednotlivých odborů, které se v ročence prezentují. Naznačeny jsou také významné mezníky ČGS ve vývoji k mezinárodně uznávané vědecké instituci, jakou je dnes, a se svými zajímavými pohledy na Českou geologickou službu se podělily významné osobnosti české i zahraniční geologie. Výroční zpráva ČGS 2008 zde ke stažení.

 

Česká geologická služba a Česká geologická společnost obdržely prestižní vyznamenáníČeská geologická služba a Česká geologická společnost obdržely prestižní vyznamenání

30/9/2009

Ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2009 se v Bratislavě na půdě ŠGÚDŠ (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) uskutečnil Společný geologický kongres České a Slovenské geologické společnosti. Česká geologická služba a Česká geologická společnost obdržely prostřednictvím svých oficiálních představitelů při této příležitosti prestižní vyznamenání – Medailu Jána Slávika. Jde o nejvyšší ocenění Slovenské geologické spoločnosti a zároveň jedno z nejvyšších vyznamenání ve slovenské geologii vůbec a Slovenská geologická spoločnost je uděluje jako ocenění za významný vědecký přínos v rozvoji geologických věd a popularizaci vědy.

 

Nové nálezy zkamenělých mořských ryb v KrumvířiNové nálezy zkamenělých mořských ryb v Krumvíři

24/9/2009

Po více než 50 letech byly při terénním výzkumu (Českou geologickou službou a Moravským zemským muzeem) v Krumvíři objeveny nové nálezy zkamenělých mořských ryb. Nejtypičtější pro tuto lokalitu je výskyt mořských jehel ale i hlubokomořských světélkujících ryb. Za unikát lze považovat nález přísavného disku patřící štitovcům -rybám, které se přisávají na kůži velkých mořských obratlovců – žraloků, velryb, delfínů atd. Fosilní záznamy jsou velmi vzácné pocházejí pouze z třetihor Evropy (včetně Moravy) a Kavkazu.

 

Joachim Barrande ve Francouzském institutu v PrazeJoachim Barrande ve Francouzském institutu v Praze

15/9/2009

Výstavu věnovanou Joachimu Barrandovi uspořádal Francouzský institut v Praze spolu se společností pro paleontologii Palaia při příležitosti 210. výročí narození tohoto významného francouzského paleontologa. Výstavu ve foyer kinosálu Francouzského institutu, která byla k vidění do 10. října, doplnilo ve úterý 15. 9. celodenní kolokvium, jehož náplní byly přednášky na témata související se životem a dílem J. Barranda. Kromě zástupců Francouzského institutu a společnosti pro paleontologii Palaia se slavnostního slova při zahájení kolokvia ujal primátor hl. m. Prahy Pavel Bém a jeden z potomků Johachima Barranda, který díky této události přicestoval do Čech. Této prestižní události se zúčastnila také Česká geologická služba, ať již prostřednictvím přednášejících specialistů dr. J. Kříže a dr. P. Budila, či prezentací publikací Vydavatelství ČGS vztahujících se k tématu J. Barranda. Opominout nelze ani originální výstavu grafických prací Radka Šariče věnovanou výtvarnému pojetí trilobitů. Videozáznam ze slavnostního zahájení kolokvia je ke zhlédnutí zde.

 

Paleobotanický výzkum v radnické pánviPaleobotanický výzkum v radnické pánvi

24/8/2009

Ve dnech 10. – 21. 8. 2009 probíhal paleobotanický a palynologický výzkum na známé karbonské lokalitě Ovčín u Radnic. Hlavním organizátorem tohoto výzkumu bylo Západočeské muzeum v Plzni. Výzkumu se dále účastnily tyto instituce: Česká geologická služba Praha, Geologický ústav Akademie věd ČR Praha, Přírodovědecká fakulta UK a Národní muzeum v Praze. Výkopových prací se účastnili i čínští kolegové, kteří přijeli v rámci bilaterální spolupráce s Akademií věd ČR. Lokalita Ovčín je unikátní tím, že ve svrchním karbonu napadaný popel pokryl uhelnou sloj a pohřbil tamější uhlotvornou vegetaci „in situ“ podobně jako např. výbuch Vesuvu v Pompejích, což umožňuje studovat vztahy uvnitř tohoto fosilního rostlinného společenstva. Byly zde nalezeny pařezy i ležící kmeny o průměru větším než 0,5 m, drobné kapradinovité a kapraďosemenné rostliny, které pravděpodobně byly liánami, dále bylinné přesličkovité rostliny (sphenophylla) a plavuňovité rostliny (selaginelly), které tvořily podrost karbonského pralesa. Místy byly nalezeny akumulace větví a šištic stromovitých plavuní tak, jak byly ulámány padajícím sopečným popelem. Celkem ve výkopu bylo nalezeno asi 30 rostlinných druhů, vyhodnocení získaného materiálu si vyžádá řadu měsíců. I když karbonští pavouci jsou ve středočeském a západočeském karbonu nesmírně vzácní, jeden z čínských kolegů objevil dalšího pavouka ve výkopu na Ovčíně. Čínští specialisté se na Ovčíně seznámili s naší metodou výzkumu, kterou použijí při výzkumu lokality Wuda v provincii Vnitřní Mongolsko, kde je kathyasijská flóra zachována v tufu permského stáří, a na srovnání těchto lokalit se bude odvíjet další spolupráce. Z České geologické služby se výkopových prací zúčastnili Z. Šimůnek – paleobotanika, J. Drábková – palynologie. Vzorky bělky pro petrologické a vulkanologické výzkumy si odebrali M. Stárková a V. Raprich.

 

Sborník geologických věd on-lineSborník geologických věd on-line

21/8/2009

Vydavatelství České geologické služby vychází vstříc svým uživatelům a zpřístupňuje další odborné publikace on-line. Po Bulletinu of Geosciences, Zprávách o geologických výzkumech a Special Papers bude v kompletní elektronické podobě dostupný na informačním portálu ČGS také Sborník geologických věd, nejstarší edice České geologické služby. První číslo Sborníku, který se stal postupem času reprezentační publikací celé československé geologie, vyšlo již v roce 1921. Díky narůstajícímu počtu článků byl Sborník později rozdělen do samostatných řad (Geologie, Paleontologie, Ložisková geologie, Mineralogie, Antropozoikum, Hydrogeologie, Inženýrská geologie, Užitá geofyzika, Technologie a Geochemie), prostřednictvím kterých přinášel články předních odborníků o geologii státního území, ale i poznatky z výzkumů v zahraničí.

 

Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy

14/8/2009

Nejstarší český přírodovědný časopis Živa uveřejnil článek pracovníků odboru environmentální geochemie a biogeochemie ČGS RNDr. Jakuba Hrušky a kol.: Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. Článek vznikl díky projektu CZ0051 podpořenému grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska. Článek vyšel na pokračování v číslech Živa 2/2009, Živa 3/2009 a Živa 4/2009.

 

Tématické číslo Journal of Geosciences

30/7/2009

Dr. J. Pertoldová spolu se širokým kolektivem spolupracovníků zúročili tříleté badatelské úsilí vykonané v rámci společného projektu OOHPP a ČGS č. 6352 "Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika" (Pertoldová J. et al 2007). V průběhu let 2005-2007 byl pořízen rozsáhlý, mnohostranný a unikátní soubor terénních i laboratorních dat. Část výsledků je nyní publikována formou sedmi článků v Journal of Geosciences, Vol. 54/2009/No.2 (www.jgeosci.org). Právě vyšlé tématické číslo JGSci je věnováno problematice „Geological development of the region at the NE periphery of the Moldanubian Zone, eastern part of the Bohemian Massif“, guest editors: Jaroslava Pertoldová, Stanislav Vrána.

 

Nestabilita svahů - nové webové stránky Portálu geohazardů ČGSNestabilita svahů - nové webové stránky Portálu geohazardů ČGS

17/7/2009

Na Portále geohazardů byly zveřejněny nové stránky sdružující informace o svahových nestabilitách ("sesuvech") v ČR. Jsou zde dostupné informace o aktivitách a specialistech ČGS v tomto oboru, o relevantních událostech, projektech, akcích, publikacích a legislativě. Na těchto stránkách jsou také vyjasněny základní pojmy a umístěny přístupy k datům ČGS, které se týkají svahových nestabilit. Po dokončení zde bude zpřístupněn i nově budovaný Registr svahových nestabilit ČR.

 

Česko-slovenská přehledná geologická mapa na internetuČesko-slovenská přehledná geologická mapa na internetu

25/6/2009

V rámci společné pracovní schůzky pracovních skupin 4,5 a 6 mezinárodního projektu One Geology Europe byla dne 25. června představena publikace společné přehledné česko-slovenské mapy. Publikace mapy se opírá o využití moderních informačních technologií, doporučení OGC a budoucí doporučení závazné direktivy INSPIRE. Mapa je publikována ve formátu WMS a WFS s GeoSciML. Služba spolu s dynamickou legendou je položena do podkladu Google. Aplikace syntetizující data ze dvou uzlů (český a slovenský) byla vyvinuta v ČGS pouze s užitím volně šiřitelného software.

 

Nové vyhledávání v katalozích knihovny

16/6/2009

Geologická knihovna ČGS se postupně transformuje do moderní internetové knihovny, poskytující informační služby široké odborné i laické veřejnosti. Knihovna shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje publikace v oblasti věd o Zemi z celého světa a to jak v tištěné, tak v elektronické formě. Nyní je nově zpřístupněno vyhledávání v elektronických on-line katalozích knihovny ČGS. Můžete prohledávat všechny katalogy současně nebo pro vyhledávání zvolit jeden katalog.

 

Úspěch našich paleontologů

1/6/2009

V sobotu 30.5. 2009 vysílala ČT 1 v hlavním zpravodajském pořadu události informaci o vydání specielního čísla Review of Palaeobotany and Palynology. Toto číslo, které má 250 stran, je celé věnováno příspěvkům české karbonské skupiny, která poslední dobou mění představy o životě rostlin a živočichů v karbonském pralese starém 300 mil. let. Příspěvky českých paleontologů, mezi něž patří z ČGS Zbyněk Šimůnek (odbor sedim. formací) a Jana Drábková (vedoucí palynologické laboratoře Barrandov), jsou citovány i v nové učebnici o vývoji rostlin, která nyní vyšla v USA. Celý příspěvek můžete najít na webu České televize.

 

Česká geologická služba pořádala mezinárodní konferenci Svahové deformace a pseudokras ve VsetíněČeská geologická služba pořádala mezinárodní konferenci Svahové deformace a pseudokras ve Vsetíně

13/5/2009

Česká geologická služba uspořádala spolu s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR ve dnech 13.-15 května 2009 mezinárodní konferenci "Svahové deformace a pseudokras" ve Vsetíně. Zúčastnilo se jí na 60 účastníků z ČR, zastoupeny byly i Rakousko a Srbsko. Jedním z hlavních cílů konference bylo kromě prezentování nejnovějších výsledků sblížit inženýrské a kvartérní geology, geomorfology, praktické speleology, studenty i pracovníky státní správy a samosprávy a prohloubit jejich vzájemnou spolupráci. Setkání proběhlo v přednáškovém sále zámku Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně. Během terénních exkurzí bylo navštíveno několik významných svahových deformací na Vsetínsku.

 

Můj kousek Země 2009

22/4/2009

Středa 22. dubna, kdy si celý svět připomíná Den Země, je dnem zahájení třetího ročníku výtvarné soutěže pro děti a mládež s názvem Můj kousek Země, kterou pořádají Česká geologická služba a Ministerstvo životního prostředí. Soutěž má tradičně za cíl akcentovat důležitost ochrany životního prostředí a přibližovat význam věd o Zemi. V letošním ročníku soutěže tvoří inspiraci pro dětské výtvarné práce exempláře z paleontologických a mineralogicko-geologických kolekcí České geologické služby, která si letos připomíná významné jubileum 90 let od svého založení. Děti si mohou vybrat z několika fotografií dochovaných částí živočicha (rostliny) a dokreslit svoji představu, jak asi takový živočich (rostlina) vypadal. Hodnotit se ovšem nebude správnost odhadu, ale především míra fantazie a estetická kvalita díla. Námětem výtvarných prací starších dětí je ztvárnění představy, kde a v jakém stavu se nacházely („čím byly“) v daleké minulosti horniny či minerály. Děti tak mohou v podstatě ztvárnit „začátek příběhu“ určitého kamene nebo některou z jednotlivých fází jeho vzniku. Prostřednictvím internetových stránek pak doprovodné texty dětem nabízejí srozumitelné pojednání o tom, jak postupují profesionální experti při své práci a k čemu získané poznatky slouží celé společnosti. Výtvarná soutěž Můj kousek Země si získává stále větší oblibu u dětí od mateřských až po střední školy a my věříme, že stejně tak tomu bude i letos. Podrobnější informace o soutěži Můj kousek Země 2009 lze získat na www.geology.cz/soutez-2009.