baner k 90. výročí České geologické služby

Publikace ČGS

Více než tisíc publikací za posledních dvacet let má na svém kontě Vydavatelství České geologické služby, které je v Česku největším vydavatelem geologické literatury.
Zaměřuje se na odborné publikace věnované jednotlivým oborům věd o Zemi, geologické a účelové mapy různých měřítek i populárně naučné tituly, mezi nimiž je věnována pozornost zpřístupňování geologických témat mladé generaci.
Široká paleta vydávané produkce nabízí jak výsledky výzkumů z domácího prostředí, tak i poznatky geologů-specialistů z prací v nejrůznějších částech světa.
Publikace vycházejí jako tištěné knihy i CD-ROM nebo DVD-ROM, ať už česky nebo cizojazyčně, a díky úsilí České geologické služby maximálně zpřístupňovat odborné informace veřejnosti jsou vybrané publikace dostupné také zdarma on-line.