baner k 90. výročí České geologické služby

90. výročí založení České geologické služby

V roce 2009 si Česká geologická služba připoměla významné jubileum 90 let od svého založení. Nedlouho po vzniku samostatného československého státu vznikl 7. 7. 1919 Státní geologický ústav Republiky československé jako nástupce c. k. říšského geologického ústavu ve Vídni, založeného již v roce 1849.

Státní geologický ústav byl objektivním státním orgánem a jeho hlavními úkoly byly základní geologický výzkum a geologické mapování našeho státního území. Geologové ústavu prováděli také rozsáhlou posudkovou činnost, týkající se hlavně využívání nerostných surovin, vodních zdrojů, problémů přípravy a výstavby železničních tratí, přehrad a jiných menších i větších staveb.

I když se charakter instituce, stejně jako její název, v průběhu času vyvíjel, její hlavní poslání a s ním spojené jedinečné postavení ve společnosti přetrvává. Vždy byla institucí státní, odpovědnou za geologický výzkum a objektivní hodnocení geologické stavby státního území. V současnosti je Česká geologická služba rovnocenným partnerem v celosvětové síti státních geologických služeb.

Mezi nejvýznamnější akce, kterými si bude Česká geologická služba 90. výročí svého založení připomínat, patří například partnerství při pořádání listopadového Týdne vědy a techniky 2009, v rámci kterého proběhnou přednášky odborníků ČGS a uskuteční se výstava věnovaná geologickým výzkumům realizovaným Českou geologickou službou v Antarktidě.