Publisher © Czech Geological Survey, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (print)

Radioactivity and zoning in granite plutons of Weinsberg type: indicator of differentiation of the Vydra and Prášily plutons (Moldanubian Batholith, Czech Republic)

 

Vladimír Žáček

Geoscience Research Reports 51, 2018, pages 35–41

Full text (PDF, 1.69 MB)

Published online: 15 June 2018

Export to RIS

 

Abstract

This paper provides results of a detailed geological mapping at a scale of 1 : 25,000, and field measurements of natural radioactivity and magnetic susceptibility carried out at 216 sites in the Vydra and Prášily plutons - the Weinsberg-type plutons of the western branch of Moldanubian Batholith (Klomínský et al. 2010, René 2016, see Fig. 1). The Vydra Pluton, ˜ 25 ? 5-7 km in size (including Bavarian part), is elongated in NE-SE and in the south in E-W directions, and covers an area of approximately 70-80 km2. The Prášily Pluton has a roughly triangular shape ˜ 15 ? 13 ? 8 km, and covers an area of approx. 60 km2. The surface of the plutons exhibits roughly triangular but irregular to lobate shape representing apical parts of a large body as indicated by extensive negative gravimetric anomaly and coherent surface lithology. The country rock is represented by biotite-sillimanite migmatite with cordierite. The dominant rock consists of Weinsberg-type biotite granite, while the minor is a biotite-muscovite granite. A small NE-SW trending body of monzonite (˜ 1500 long and 800-300 m wide) generates a marked airborne Th anomaly in the Vydra Pluton (Dědáček et al. 1993). The modal composition and mineralogy are shown in Table 1, and the contents of K, U, Th, and the magnetic susceptibility values are summarized in Table 2.
 

References

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Nývlt, D. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Verner, K. - Žák, J. - Bufková, I. - Manová, M. - Mentlík, P. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 22-442 Železná Ruda s textovými vysvětlivkami. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Babůrek, J. - Adamová, M. - Břízová, E. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Šrámek, J. - Havlíček, P. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Dudíková Schulmannová, B. - Sidorinová, T. - Skácelová, D. - Táborský, Z. - Verner, K. - Žáček, V. - Žák, J. - Bufková, I. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 32-111 Březník s textovými vysvětlivkami. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Babůrek, J. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Hrazdíra, P. - Krupička, J. - Mentlík, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šrámek, J. - Žáček, V. - Verner, K. - Lysenko, V. - Žák, J. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 22-333 Srní s textovými vysvětlivkami. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Kadlecová, R. - Lhotský, P - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Mrnková, J. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Lochmann, Z. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 22-331 Hartmanice s textovými vysvětlivkami. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Breiter, K. - Gnojek, I. - Chlupáčová, M. (1998): Radioactivity patterns - constraints for the magmatic evolution of the two mica granites in the Central Moldanubian Pluton. - Věst. Čes. geol. Úst, 73, 301-311.

Dědáček, K. - Janák, F. - Manová, M. - Pokorný, L. (1993): Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB-1 v SRN, letecká geofyzika. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Gerdes, A. - Friedl, G. - Parrish, R. R. - Finger, F. (2003): High-resolution geochronology in Variscan granite emplacement - the South-Bohemian Batholith. - J. Czech. Geol. Soc. 48, 53-54.

Klomínský, J. - Jarchovský, T. - Rajpoot, G. S. (2010): Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif. - Čes. geol. služba. Praha.

René, M. (2016): Source compositions and melting temperatures of the main granitic suites from the Moldanubian Batholith. - J. Geosci. 61, 355-370. View article

Žáček, V. - Sulovský, P. (2005): The dyke swarm of fractionated tourmaline-bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts. - Czech Republic. - J. Czech Geol. Soc. 50, 3-4, 107-118.

Žáček, V. - Babůrek, J. (2007): Radioaktivita a facie vyderského a prášilského granitového plutonu na Šumavě. In Breiter, K., ed: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007, s. 89-90. - Čes. geol. společ. Praha.

Žáček, V. - Břízová, E. - Lhotský, P. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Nováková, D. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Verner, K. - Žák, J. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 22-334 Kvilda s textovými vysvětlivkami. - MS Čes. geol. služba. Praha.

Žáček, V. - Škoda, R. (2018): Ferrocolumbite from fractionated P-rich tourmaline-bearing leucogranite linked to Vydra Pluton (Moldanubian Batholith, Šumava Mts. Czech Republic). - Zpr. Geol. Výzk., 51. (in Czech)