Publisher © Czech Geological Survey, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (print)

The discovery of the oldest Ordovician fauna in NE flank of the Prague Basin (at Praha-Troja and Praha-Vokovice)

 

Jan Peršín, Michal Mergl, Petr Budil, Zuzana Tasáryová

Geoscience Research Reports 51, 2018, pages 81–87

Full text (PDF, 5.42 MB)

Published online: June 20, 2018

Export to RIS

 

Abstract

A unique assemblage of the Lower Ordovician brachiopods has been collected in the NE flank of the Prague Basin. A diversified association of obolid, elkaniid, acrothelid, acrotretid and siphonotretid brachiopods (Leptembolon, Elkanisca, Orbithele, Dactylotreta, and Celdobolus) was found in temporary excavation at Praha-Troja (Pod Havránkou street). The host rock, which belongs to the basal Ordovician sequence in this area, consists of red-purple tuffitic siltstones that are considered to belong to the variegated acid volcanics and pyroclastic rocks. Similarly preserved but very rare findings of organophosphatic brachiopods (Celdobolus) have also been collected at Praha-Červený vrch in red-purple basaltic tuffs and tuffites outcropping at the base of the Ordovician strata close above the angular disconformity with Neoproterozoic rocks. These findings enable safe age determination of lower parts of the “volcanic facies” sensu Králík et al. (1985) developed at the base of Ordovician strata in this area. This “volcanic facies” represents the Komárov Volcanic Complex that was assumed to be forming roughly the lower third of total thickness of the Šárka Formation (Middle Ordovician, Darriwilian) in the NE flank of the Prague Basin. It is obvious that at least the lower parts of the “volcanic facies” are Lower Ordovician in age (Floian). Based on lithological similarity and on the identical faunal content, these beds correspond well with the lower part of the “Olešná Member” of the Klabava Formation, which is present in the western part of the Prague Basin (in neighbourhood of the villages of Komárov, Těně, Točník, Strašice and Stradonice). So far known the easternmost occurrence of the Olešná Member with similar brachiopod faunas was found at Libečov near Chrustenice. Nutrient-rich environment of shallow sea, periodically supplied with tuffitic material was locally favorable to be inhabited by some taxa of brachiopods. A thorough search for the remains of other fauna (including non-brachiopod) in these beds could significantly upgrade our knowledge of the initial stage of extension of the Prague Basin in its NE flank.
 

References

Bouček, B. (1941): Geologické výlety do okolí pražského. - Melantrich. Praha.

Budil, P. - Chlupáč, I. - Hradecký, P. (2003): Middle Ordovician at Praha - Červený vrch Hill (Barrandian area, Czech Republic). - Bull. Geosci. 78, 2, 91-98.

Havlíček, V. (1982): Lingulacea, Paterinacea, and Siphonotretacea (Brachiopoda) in theLower Ordovician sequence of Bohemia. - Sbor. geol. Věd, Paleont. 25, 9-82.

Havlíček, P. - Brunnerová, Z. - Hrkal, Z. - Kříž, J. - Růžičková, E. - Šalanský, K. - Valečka, J. - Volšan, V. - Zeman, A. - Zoubek, J. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list 12-242 Čakovice. - Ústř. úst. geol. Praha.

Chlupáč, I. - Havlíček, V. - Kříž, J. - Kukal, Z. - Štorch, P. 1998. Palaeozoic of the Barrandian. - 183 str. Czech Geol. Survey, Prague.

Kettner, R. - Kodym, O. (1919): Nová stratigrafie Barrandienu. - Čas. Mus. Král. čes. 93 47-55.

Králík, F. - Brunnerová, Z. - Čuta, J. - Havlíček, V. - Chlupáč, I. - Klein, V. - Kříž, J. - Odehnal, L. - Šefrna, L. - Šimek, R. -Tomášek, M. - Zoubek, J. (1983): Základní geologická mapa ČSSR 1 : 25 000, list 12-243 Praha-sever. - Ústř. úst. geol. Praha.

Králík, F. - Brunnerová, Z. - Čuta, J. - Havlíček, V. - Chlupáč, I. - Klein, V. - Kříž, J. - Odehnal, L. - Šefrna, L. - Šimek, R. - Tomášek, M. - Zoubek, J. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 12- 243 Praha - sever. - 1-144. Ústř. úst. geol. Praha.

Matějka, A. (1921): O spodním siluru mezi Vinoří a Brandýsem n. L. - Rozpr. Čes. Akad. Věd, Tř. II 30,45, 2-8.

Mergl, M. (1981): The genus Orbithele (Brachiopoda, Inarticulata) from the Lower Ordovician of Bohemia and Morocco. - Věst. Ústř. Úst. geol. 56, 5, 287-292.

Mergl, M. (1986): The Lower Ordovician (Tremadoc-Arenig) Leptembolon Community in the Komárov area (SW part of the Prague Basin; Bohemia). - Folia Mus. Rer. Nat. Bohem. Occid., Geol. 24, 1-34.

Mergl, M. (2002): Linguliformean and Craniformean Brachiopods of the Ordovician (Třenice to Dobrotivá Formations ) of the Barrandian, Bohemia. - Sbor. Nár. Mus., Sér. B, Přír. Vědy 58, 1-2, 1-82.

Röhlich, P. (1957): Geologické exkurse do okolí Prahy, na Kralupsko a do dolního Posázaví, 65-76, St. pedag. nakl. Praha.

Röhlich, P. - Fediuk, F. (2005): Ordovik a proterozoikum Trojské kotliny. Exkurze České geologické společnosti. - 14 str. Čes. geol. společ. Praha.

Waldhausrová, J. (1986): Litologický vývoj, stratigrafie, vulkanismus a tektonika svrchního proterozoika a spodního paleozoika v profilu zjištěném v ražbě stoky D v Praze na Červeném vrchu. - MS Čes. geol. služba, Praha, č. PO 53470.

Waldhausrová, J. (1987): Spodnoordovický vulkanismus v profilu ražby stoky D v Praze 6 na Červeném vrchu. - MS Čes. geol. služba, Praha, č. PO 56911.