Publisher © Czech Geological Survey, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (print)

New findings about the provenance of deposits of the Kroměříž Formation

 

Michal Francírek, Slavomír Nehyba

Geoscience Research Reports 50, 2017, pages 45–49
Map sheets: Kojetín (24-42)

Full text (PDF, 0.93 MB)

Published online: 17 May 2017

Export to RIS

 

Abstract

The Kroměříž Formation (Miocene, Late Karpatian) is formed by clays, mudstones, sands, sandstones, gravels and conglomerates. This formation was deposited along the active margin of the Carpathian Foredeep in front of the Western Carpathian flysch nappes. The deposits of the Kroměříž Formation are divided into the variegated deposits, and the Holešov conglomerates. The variegated deposits are represented by “pebbly mudstones”, and are formed by an admixture of sand and gravel fractions in the clay matrix. The Holešov conglomerates can be described as “marginal clastics” and historically they were labelled with several local names, e.g., Nítkovice gravels and sands or gravels of the Zborovice type. The variegated deposits and the Holešov conglomerates differ from each other not only by lithology and petrography, but also by different source area. The provenance of deposits of the Kroměříž Formation can be specified by the chemistry of detrital garnets. The Holešov conglomerates do not reveal any significantly dominant type of detrital garnets, whereas the variegated deposits are characteristic of significant content of Alm-Prp garnets with pyrope component up to 20 vol. %. To specify the provenance, a statistical comparison of detrital garnets was carried out using the Statistica software. Based on the chemistry of detrital garnets the Silesian and Ždánice and Subsilesian units can be considered as the main source of material for the variegated deposits, and also for the Holešov conglomerates. The older Karpatian deposits (depositional units II and III sensu Francírek – Nehyba 2016) can be regarded as another potential source of the Kroměříž Formation deposits. The similarity of the older Karpatian deposits and the Kroměříž Formation deposits is demonstrated by the statistical comparison. This comparison also shows that the Lower Badenian deposits (locality Lobodice) are similar to the Kroměříž Formation deposits (locality Símře). Both the locality Lobodice and the locality Símře have a source of material from the Western Carpathian flysch nappes, but probably also from the Moravian-Silesian Paleozoic cover of the Bohemian Massif. The statistical comparison allows to distinguish the source of material for the Holešov conglomerates, and the variegated deposits. The Holešov conglomerates were supplied by material from the Ždánice and Subsilesian units (Ždánice-Hustopeče Formation), whereas the material of the variegated deposits was derived from the Silesian Unit (Krosno Formation).
 

References

Adámek, J. - Brzobohatý, R. - Pálenský, P. - Šikula, J. (2003): The Karpatian in the Carpathian Foredeep (Moravia). In: Brzobohatý, R. - Cicha, I. - Kováč, M. - Rögl, F., ed.: The Karpatian, a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys, 75-92. - Masaryk. univ. Brno.

Adámek, J. - Hrubý, B. - Karkoška, F. - Králová, Z. - Ráček, F. - Voborníková, J. - Zádrapa, M. - Zapletalová, J. - Zukalová, V. (1971): Strukturně stratigrafický vrt Nítkovice -2. Závěrečná zpráva. - MS Mor. naft. doly, a. s. Hodonín.

Benada, S. - Kokolusová, A. (1986): Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě. - Zem. Plyn Nafta 32, 1, 1-15.

Blaško, D. - Nehyba, S. - Bartakovics, A. (2014): Studium spodnobadenských bazálních klastik v oblasti podzemního zásobníku plynu Lobodice. - Geol. Výzk. Mor. Slez. 21, 5-9.

Bubík, M. - Dvořák, J. (1996): O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995, 20-21.

Dvořák, J. - Friáková, O. - Holzknecht, M. - Hurbanová, J. - Krejčí, J. (1978): Závěrečná zpráva o hlubokém strukturním vrtu Dřevohostice-1. - MS Mor. naft. doly, a. s. Hodonín.

Francírek, M. - Hanáček, M. - Nehyba, S. (2016): Nové poznatky o facii „pebbly mudstones“ pestrých vrstev kroměřížského souvrství (karpat, střední část karpatské předhlubně). - Geol. Výzk. Mor. Slez. 23, 7-12.

Francírek, M. - Nehyba, S. (2016): Evolution of the passive margin of the Peripheral Foreland Basin: an Example from the Lower Miocene deposits of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). - Geol. carpath. 67, 1, 41-68.

Cháb, J. - Stráník, Z. - Eliáš, M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000. - Čes. geol. služba. Praha.

Jareš, J. (1982): Sedimentologické studium miocenních štěrků v oblasti Holešova. Diplomová práce. - MS Přírodověd. fak. Univ. J. E. Purk. Brno.

Nehyba, S. - Gilíková, H. - Tomanová Petrová, P. - Čurda, J. (2009): Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány. - Geol. Výzk. Mor. Slez. 16, 21-25.

Otava, J. - Krejčí, O. - Sulovský, P. (1997): První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše. - Geol. Výzk. Mor. Slez. 4, 39-42.

Stráník, Z. - Hrouda, F. - Otava, J. - Gilíková, H. - Švábenická, L. (2007): The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics. - Geol. carpath. 58, 4, 321-332.

Štelcl, J. (1993): Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991, 138-140.

Zagoršek, K. - Nehyba, S. - Tomanová Petrová, P. - Hladilová, Š. - Bitner, M. A. - Doláková, N. - Hrabovský, J. - Jašková, V. (2012): Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the Middle Miocene. - Geol. Quarterly 56, 2, 269-284.

Zapletal, J. (2004): Příspěvek k paleogeografickému vývoji sedimentace spodního badenu na střední Moravě. - Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun., Geol. 31-32, 87-98.