Publisher © Czech Geological Survey, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (print)

Radioactivity of granitoids of the Krkonoše-Jizera Pluton: Statistical analysis of archival data

 

Tomáš Černík, Viktor Goliáš

Geoscience Research Reports 47, 2014 (GRR for 2013), pages 103–106

Full text (PDF, 0.44 MB)

 

Abstract

This work is focused on natural radioactivity of the Krkonoše-Jizera Pluton, which is divided into six granite types: Jizera, Liberec, Fojtka, Tanvald, Harrachov, and Krkonoše type. The aim of the work was to compare these granites and find out if there is any significant difference in the radioactive elements content (U, Th, K). Published data for each type were processed using statistical methods. A significant difference in the radioactive elements contents in each type was proved. Harrachov granite is the most radioactive one. Tanvald granite shows anomalous U/Th ratio (U/Th > 1). All the other types have average levels of radioactivity.
 

References

Čadková, Z. - Jakeš, P. - Haková, M. - Mrázek, P. (1985): Katalog geochemických dat základní regionální sítě. - MS Čes. geol. služba, Praha.

Černík, T. (2012): Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu. Bakalářská práce, 28 str. - MS Přírodověd. fak. Univ. Karl. v Praze.

Fatková, J. (1969): U, Ra, Th, a K40 v granitoidních horninách krkonošsko-jizerského masivu. - MS DIAMO, Stráž pod Ralskem, 52 str.

Jeliňski, A. (1965): Geochemia uranu w granitowym masywie Karkonoszy z uwzgl^dnieniem innych masywów granitoidowych Dolnego Sl^ska. - Biul. Inst. Geol. 193, Warszawa, 5-110.

Klomínský, J. (1969): Krkonošsko-jizerský granitoidní masiv. - Sbor. geol. Věd, Geol. 15, 7-132.

Klomínský, J. - Fediuk, F. - Schovánek, P. - Jarchovský, T. (2009): Tanvaldský masiv - relikt magmatického tělesa v krkonošsko-jizerském kompozitním masivu. - Zpr. geol. výzk. v Roce 2008, 158-161.

Klomínský, J. - Jarchovský, T. - Rajpoot, G.S. (2010): Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif. 4. LUGICUM. - 78 str. Čes. geol. služba, Praha.

Klomínský, J. - Schovánek, P. - Jarchovský, T. - Sulovský, P. - Toužimský, M. (2007): Kontakt tanvaldského a libereckého granitu Jablonce nad Nisou. - Zpr. geol. výzk. v Roce 2006, 24-29.

Kvičinský, Z. (1986): Postavení tanvaldského granitu ve vztahu k horninám krkonošsko-jizerského a lužického plutonu. - Věst. Ústř. Úst. geol. 61, 6, 361-367.

Mikulski, S. Z. (2007): Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example. Granitoids in Poland. - Arch. mineral. Monograph. 1, 123-145.

Mrázová, Š. - Adamová, M. - Burda, J. - Knésl, I. - Klomínský, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Nývlt, D. - Šalanský, K. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-144 Tanvald. - 34 str. Čes. geol. služba, Praha.

Sedlák, J. - Gnojek, I. - Dědáček, K. - Zabadal, S. (2005): Letecké geofyzikální mapování radioaktivních zátěží Liberecka. Závěr. zpráva. - MS Miligal, s.r.o., Brno, Čes. geol. služba, Praha.