Publisher © Czech Geological Survey, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (print)

Foraminifera and nannofossil stratigraphic correlation of the Miocene sediments, south of Šatov (Carpathian Foredeep)

 

Jiřina Čtyroká, Lilian Švábenická