Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "VESELÍ NAD MORAVOU (35-11)" se týkají následující články:

Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
V. Ložek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 136–138
pdf (0.18 MB)

Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
M. Bubík, M. Adamová, E. Franců, J. Franců, P. Gedl, L. Švábenická, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 11–15
pdf (0.27 MB)

Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice
P. Havlíček, L. Smolíková, M. Vachek, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 76–77
pdf (0.09 MB)

Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 189–191
pdf (0.07 MB)

Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve
P. Čtyroký, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 88–91
pdf (0.17 MB)

Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 30–31
pdf (0.09 MB)

Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě
L. Smolíková, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 75–75
pdf (0.05 MB)

Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě
J. Čtyroká, P. Čtyroký, Z. Novák, L. Švábenická, M. Vůjta, J. Zelenka, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 25–28
pdf (0.14 MB)