Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "HODONÍN (34-22)" se týkají následující články:

Pozdně glaciální termokrasové jevy na severním okraji vídeňské pánve
Jan Hošek, Tomáš Radoměřský, Marek Křížek, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 65–72
pdf (6.77 MB)

Přírodní park Strážnické Pomoraví – Osypané břehy: zkrácení toku Moravy
P. Havlíček, Z. Kučera, M. Vacek, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 91–92
pdf (0.74 MB)

Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí
H. Müllerová, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 117–119
pdf (0.14 MB)

Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze
P. Batík, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 9–12
pdf (0.2 MB)

Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
E. Břízová, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 52–54
pdf (0.09 MB)

Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
J. Hlaváč, P. Havlíček, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 78–82
pdf (0.12 MB)

Výzkum organických sedimentů Hodonínska
E. Břízová, P. Havlíček, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 119–121
pdf (0.08 MB)

Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě)
J. Čtyroká, P. Čtyroký, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 20–21
pdf (0.07 MB)

Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
P. Havlíček, Z. Novák, L. Švábenická, M. Vachek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 33–36
pdf (0.11 MB)

Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic
L. Smolíková, P. Havlíček, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 146–147
pdf (0.08 MB)

Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní
E. Břízová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 61–62
pdf (0.11 MB)

Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě
E. Břízová, P. Havlíček, M. Vachek, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 67–68
pdf (0.06 MB)

Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum
E. Břízová, P. Havlíček, M. Vachek, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 64–66
pdf (0.14 MB)

Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan
P. Havlíček, Z. Novák, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 75–76
pdf (0.09 MB)

Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
S. Nehyba, P. Havlíček, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 84–87
pdf (0.18 MB)

Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice
Z. Novák, P. Havlíček, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 19–21
pdf (0.14 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
E. Břízová, P. Havlíček, Z. Novák, P. Petrová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 14–17
pdf (0.2 MB)

Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov
M. Bubík, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 174–177
pdf (0.2 MB)

Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999
M. Bubík, L. Švábenická, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 10–12
pdf (0.15 MB)

Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov
P. Čtyroký, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 20–21
pdf (0.16 MB)

Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
P. Havlíček, Z. Novák, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 187–189
pdf (0.13 MB)

Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999
Z. Novák, P. Petrová, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 37–39
pdf (0.15 MB)

Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov
E. Břízová, P. Havlíček, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 11–12
pdf (0.09 MB)

Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
M. Bubík, L. Švábenická, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 9–11
pdf (0.15 MB)

Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve
P. Čtyroký, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 88–91
pdf (0.17 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221
P. Havlíček, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 17–18
pdf (0.09 MB)

Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
P. Petrová, Z. Novák, P. Čtyroký, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 28–30
pdf (0.13 MB)

Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
P. Petrová, Z. Novák, P. Havlíček, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 116–118
pdf (0.12 MB)

Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín)
P. Havlíček, L. Smolíková, M. Vachek, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 68–69
pdf (0.1 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic
P. Havlíček, D. Minaříková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 108–109
pdf (0.08 MB)

Chemické složení jihomoravských spraší
M. Adamová, P. Havlíček, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 9–14
pdf (0.15 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Hodonín
P. Havlíček, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994
E. Břízová, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
P. Havlíček, J. Čtyroká, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 53–54
pdf (0.08 MB)

Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
V. Ložek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava)
O. Krejčí, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 52–54
pdf (0.14 MB)