Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "ČESKÉ VELENICE (33-13)" se týkají následující články:

Vnitřní struktura křídového vajíčka hmyzu Palaeoaldrovanda splendens Knobloch et Mai, studovaného pomocí rentgenové mikrotomografie
Zuzana Heřmanová, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 99–102
pdf (0.86 MB)

Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
V. Pavlíček, K. Breiter, R. Škoda, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 185–188
pdf (0.66 MB)

Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu
K. Breiter, F. Koller, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 86–87
pdf (0.13 MB)

Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů z širší oblasti Novohradských hor
R. Heřmánek, F. Čekal, D. Matějka, M. Klečka, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 86–88
pdf (0.16 MB)

Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách
M. Klečka, D. Matějka, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 53–54
pdf (0.09 MB)