Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "PRACHATICE (32-21)" se týkají následující články:

Jaký je původ uranu ve vojenském újezdu Boletice?
I. Knésl, I. Dvořák, P. Hejtmánková, M. Poňavič, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 126–129
pdf (6.37 MB)

Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
V. Janoušek, S. Vrána, J. Franěk, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 30–34
pdf (0.55 MB)

Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
S. Vrána, K. Žák, F. Veselovský, I. Jačková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 259–262
pdf (0.15 MB)

Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina
F.V. Holub, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 164–166
pdf (0.08 MB)

Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova
M. Šarbach, A. Zeman, V. Suchý, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 75–77
pdf (0.47 MB)

Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa
S. Vrána, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 52–53
pdf (0.07 MB)

Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd
J. Frýda, K. Vokurka, V. Janoušek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 74–76
pdf (0.12 MB)

Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
M. Klečka, L. Skálová, L. Strnad, J. Svobodová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 52–53
pdf (0.1 MB)

Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech
P. Dobeš, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 34–35
pdf (0.06 MB)

Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti
Holub V. F., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 68–70
pdf (0.11 MB)