Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "JABLŮNKOV (26-11)" se týkají následující články:

Kalpionely a vápnitá dinoflageláta svrchní jury na profilu Karpentná - předběžné výsledky
Pavlína Doupovcová, Petr Skupien, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 171–175
pdf (5.74 MB)

Nové poznatky o stratigrafii podslezské jednotky v jablunkovské brázdě: potok Kopytná
Miroslav Bubík, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 51–56
pdf (1.41 MB)

Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
R. Pyszková, T. Pánek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 149–153
pdf (0.91 MB)

Organická hmota sedimentů křídy Vnějších Západních Karpat a její vztah ke vzniku uhlovodíků
P. Kubicová, P. Skupien, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 26–30
pdf (0.34 MB)

Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky
P. Skupien, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 45–48
pdf (0.07 MB)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů
E. Břízová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 53–54
pdf (0.07 MB)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
E. Břízová, J. Hradecký, T. Pánek, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 65–68
pdf (0.13 MB)

Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika)
Z. Vašíček, P. Skupien, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 80–82
pdf (0.08 MB)

Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev
M. Eliáš, H. Eliášová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 96–98
pdf (0.17 MB)

Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech
M. Eliáš, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 35–37
pdf (0.16 MB)