Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (25-23)" se týkají následující články:

Litologie a biostratigrafie godulského souvrství v Kněhyňské jeskyni
Martin Kašing, Petr Skupien, Dalibor Matýsek, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 19–24
pdf (4.11 MB)

Nová data o reaktivacích vybraných svahových deformací na Vsetínsku
Karel Šilhán, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 61–64
pdf (5.49 MB)

Organická hmota sedimentů křídy Vnějších Západních Karpat a její vztah ke vzniku uhlovodíků
P. Kubicová, P. Skupien, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 26–30
pdf (0.34 MB)

Prostorové aspekty aktivity skalního řícení (dendrogeomorfologická studie v Moravskoslezských Beskydech)
K. Šilhán, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 83–86
pdf (0.26 MB)

Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
A. Smaržová, P. Skupien, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 252–255
pdf (0.25 MB)

Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů
K. Šilhán, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 124–126
pdf (0.13 MB)

Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů
K. Šilhán, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 127–129
pdf (0.14 MB)

Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
J. Rybář, J. Klimeš, V. Jánoš, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 69–74
pdf (1.32 MB)

Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
K. Šilhán, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 75–78
pdf (0.84 MB)

Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm – Rysova hora (Česká republika)
T. Přikryl, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 130–131
pdf (0.24 MB)

Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
I. Baroň, V. Jánoš, J. Klimeš, R. Novotný, F. Hubatka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 46–49
pdf (0.66 MB)

Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny
I. Baroň, D. Kašperáková, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 49–52
pdf (0.28 MB)

Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
M. Bubík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 9–14
pdf (0.2 MB)

Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
M. Bubík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 102–105
pdf (0.38 MB)

Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
D. Nováková, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 188–190
pdf (0.25 MB)

Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky
P. Skupien, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 45–48
pdf (0.07 MB)

Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm
P. Skupien, M. Bubík, R. Mikuláš, Z. Vašíček, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 48–50
pdf (0.14 MB)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů
E. Břízová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 53–54
pdf (0.07 MB)

Svahové deformace severní části Radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 A 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000
V. Jánoš, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 63–64
pdf (0.07 MB)

Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000
J. Stemberk, V. Jánoš, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 104–106
pdf (0.08 MB)

Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
J. Klimeš, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 162–163
pdf (0.06 MB)

Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd
J. Rybář, V. Jánoš, T. Nýdl, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 173–175
pdf (0.07 MB)

Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika)
Z. Vašíček, P. Skupien, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 80–82
pdf (0.08 MB)

Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nárže Horní Bečva
M. Bubík, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 9–10
pdf (0.1 MB)

Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín
J. Bůžek, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 115–115
pdf (0.05 MB)

Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín
J. Rybář, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 132–133
pdf (0.12 MB)

Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech
M. Eliáš, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 35–37
pdf (0.16 MB)

Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství)
M. Eliáš, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 44–45
pdf (0.1 MB)

Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě
P. Pálenský, K. Helešicová, E. Novotná, J. Šikula, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 80–82
pdf (0.09 MB)

Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech
M. Eliáš, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 22–23
pdf (0.09 MB)