Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "PŘEROV (25-13)" se týkají následující články:

Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov
E. Břízová, P. Skupien, M. Křížová, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 57–61
pdf (0.51 MB)

Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
J. Zimák, J. Štelcl, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 203–204
pdf (0.07 MB)

Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)
M. Eliáš, P. Pálenský, M. Růžička, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 22–24
pdf (0.07 MB)

Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Z. Losos, J. Hladíková, J. Zimák, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 154–156
pdf (0.08 MB)

Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992
M. Nývltová Fišáková, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 102–104
pdf (0.08 MB)

Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku
M. Eliáš, P. Pálenský, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 65–66
pdf (0.12 MB)

Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky)
L. Švábenická, J. Čtyroká, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 166–170
pdf (0.21 MB)

Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky
O. Bábek, J. Kalvoda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 97–99
pdf (0.15 MB)

Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova
J. Čtyroká, P. Pálenský, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 66–70
pdf (0.29 MB)

Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova
J. Čurda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 153–154
pdf (0.11 MB)

Lázně Bochoř na Přerovsku
J. Čurda, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 38–39
pdf (0.09 MB)

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku
V. Ložek, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 63–64
pdf (0.1 MB)