Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "KOJETÍN (24-42)" se týkají následující články:

Nové poznatky k provenienci sedimentů kroměřížského souvrství
Michal Francírek, Slavomír Nehyba, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 45–49
pdf (0.93 MB)

Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice
J. Čurda, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 215–217
pdf (0.34 MB)

Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava)
O. Krejčí, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 52–54
pdf (0.14 MB)