Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "VYŠKOV (24-41)" se týkají následující články:

Prostorové vymezení polohy a objemu struskové akumulace v národní přírodní památce Rudické propadání s pomocí geofyzikálních metod
Vít Baldík, Martin Dostalík, Jan Sedláček, Roman Novotný, David Buriánek, Jana Janderková, Eva Kryštofová, Hana Krumlová, Jiří Nečas, Karolína Faktorová, Stanislav Lejska, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 3–10
pdf (5.81 MB)

Nový nález pygidia scutelluidního trilobita ze svrchního frasnu ze Šumbery u Brna-Líšně (Moravský kras)
Tomáš Weiner, Hedvika Weinerová, Tomáš Viktorýn, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 121–125
pdf (7.05 MB)

Tektonický a hydrogeologický vliv na stabilitu štol ve křtinském údolí
Vít Baldík, Jiří Rez, Eva Kryštofová, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 147–151
pdf (1.55 MB)

Využitelnost terénních rentgenfluorescenčních analyzátorů ke stanovení chemismu cementářských surovin na příkladu velkolomu Mokrá
Jiří Zimák, Kristýna Dalajková, Roman Donocik, Petr Krist, Daniel Reif, Jindřich Štelcl, Lenka Kopecká, ročník 49, 2016, str. 79–82
pdf (0.38 MB)

Nové údaje o biostratigrafii konodontů spodního a středního tournai (karbon) z okolí Brna-Líšně
T. Kumpán, ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 79–82
pdf (2.76 MB)

Facie a složení karbonátových hornin líšeňského souvrství při hranici devonu a karbonu v Moravském krasu
T. Kumpan, O. Bábek, J. Kalvoda, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 35–39
pdf (0.98 MB)

Izotopové záznamy uhlíku přes hangenberský event (hranice devon-karbon) ve střední a jižní části Moravského krasu
T. Kumpan, J. Kalvoda, O. Bábek, J. Frýda, ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 26–27
pdf (1.12 MB)

Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
R. Mikuláš, M. Bubík, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 113–116
pdf (0.38 MB)

Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava)
K. Zágoršek, V. Jašková, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 179–182
pdf (0.17 MB)

Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
H. Vysoká, J. Kamas, J. Bruthans, Z. Churáčková, M. Jež, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 255–258
pdf (0.39 MB)

Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras)
V. Ložek, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 62–65
pdf (0.13 MB)

Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna
J. Janský, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 184–188
pdf (0.13 MB)

Nálezy pleistocenní a halocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu
M. Nývltová Fišáková, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 43–45
pdf (0.27 MB)

Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu)
J. Dvořák, J. Zusková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 15–17
pdf (0.11 MB)

Petrologie valounu granulitových hornin v lulečském slepenci v lomu Luleč
S. Vrána, M. Novák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 111–113
pdf (0.31 MB)

První paleontologicky doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu
J. Dvořák, J. Zusková, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 55–56
pdf (0.08 MB)

Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno
J. Aichler, Z. Boháček, V. Kosmák, P. Müller, J. Píše, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 11–13
pdf (0.15 MB)

Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace
J. Čurda, P. Pálenský, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 36–38
pdf (0.14 MB)

Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně - Líšni
M. Bubík, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 15–16
pdf (0.1 MB)

Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
J. Kadlec, J. Čtyroká, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 50–51
pdf (0.09 MB)