Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "BRNO (24-32)" se týkají následující články:

Relikty cenomanu v blanenském prolomu na lokalitě studánka U tetřeva
Jiří Otava, Helena Gilíková, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 289–292
pdf (1.63 MB)

Geologická stavba hydrogeologického rajonu 2242 (Kuřimská kotlina) a představy vývoje toku řeky Svratky v kenozoiku
Jan Vít, Pavla Tomanová Petrová, Zuzana Skácelová, Milan Hrutka, ročník 50, číslo 2, 2017, str. 173–180
pdf (6.13 MB)

Zajímavá mafická žíla ze štoly Holedná - Bosonohy (brněnský masiv): Přechodný petrografický typ mezi typickými mikrodiority a lamprofyry
L. Krmiček, M. Gregerová, M. Krmíčková, P. Čapek, ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 158–162
pdf (0.46 MB)

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
D. Buriánek, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 22–26
pdf (0.23 MB)

Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady
L. Ďurďová, J. Zimák, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 199–201
pdf (0.12 MB)

Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 233–236
pdf (0.1 MB)

Nový nález artikulovaného exoskeletonu trilobita Spinibole (Spinibole) olgae Chlupáč, 1966 z Moravského krasu
Š. Rak, T. Viktorýn, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 157–159
pdf (0.17 MB)

Zpráva o nálezu serpulidních červů z lokality Hády v Brně (svrchní jura)
T. Kočí, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 114–115
pdf (0.18 MB)

Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy
Z. Šimůnek, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 92–96
pdf (0.1 MB)

Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu?
P. Batík, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 11–16
pdf (0.27 MB)

Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna
J. Janský, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 184–188
pdf (0.13 MB)

Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny
J. Štěpánková, M. Kobr, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 142–144
pdf (0.14 MB)

Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999)
M. Nývltová-Fišáková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 140–143
pdf (0.15 MB)

Fauna lokality Dolní Věstonice III
M. Nývltová-Fišáková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 143–146
pdf (0.13 MB)

Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova
J. Dvořák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 13–14
pdf (0.09 MB)

Osteometrická a funkční analýza autopodií u rodu Homo
M. Fišáková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 85–86
pdf (0.1 MB)

Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova
P. Havlíček, J. Kovanda, Z. Novák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 18–18
pdf (0.04 MB)

O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno
M. Bubík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 64–66
pdf (0.15 MB)

Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy
J. Cholastová-Uhlířová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 120–121
pdf (0.1 MB)

Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1 : 10 000 v okolí Tišnova
J. Dvořák, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 25–25
pdf (0.06 MB)

Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů Brněnské přehrady
M. Bubík, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 16–18
pdf (0.11 MB)

Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace
J. Čurda, P. Pálenský, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 36–38
pdf (0.14 MB)

Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop
P. Havlíček, Z. Novák, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 55–55
pdf (0.04 MB)

Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masivu u České
P. Hanžl, M. Slobodník, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 28–29
pdf (0.08 MB)

Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě
L. Smolíková, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 75–75
pdf (0.05 MB)