Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "JEVÍČKO (24-21)" se týkají následující články:

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského „melafyru" na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova
L. Krmíček, A. Přichystal, V. Šešulka, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 229–232

Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny
J. Čurda, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 99–100
pdf (0.12 MB)

Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty
M. Eliáš, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
J. Trbušek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 82–84
pdf (0.16 MB)

Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování
J. Čurda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 11–13
pdf (0.16 MB)

Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova
V. Panoš, Z. Novák, I. Pek, J. Zapletal, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 69–70
pdf (0.26 MB)

Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny)
J. Dvořák, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 54–55
pdf (0.08 MB)

O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu
E. Knobloch, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 64–65
pdf (0.1 MB)

Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie
L. Maštera, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové
E. Knobloch, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 46–47
pdf (0.1 MB)

Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě
E. Knobloch, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 47–49
pdf (0.15 MB)

Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části Konicko-Mladečského devonu
O. Bábek, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 10–11
pdf (0.09 MB)

Korálové datování devonských vápenců na konicku (V. od Jevíčka) a u Leskovce (JJZ. od Horního Benešova)
J. Hladil, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 31–32
pdf (0.1 MB)

Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko
J. Otava, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 70–72
pdf (0.14 MB)

Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí
J. Čtyroká, K. Pošmourný, M. Hamet, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 30–32
pdf (0.11 MB)