Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "BOSKOVICE (24-14)" se týkají následující články:

Nález vulkanoklastik na lokalitě Obora u Boskovic (letovické souvrství, boskovická brázda)
Jakub Jirásek, Dalibor Matýsek, Martin Sivek, Karel Martínek, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 53–61
pdf (3.98 MB)

Svrchněpaleozoičtí obojživelníci boskovické brázdy ve sbírkovém materiálu Chlupáčova muzea historie Země
Martina Krejčí, Martin Mazuch, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 125–127
pdf (0.82 MB)

Paprskoploutvé ryby a další fauna obratlovců z fosiliferních obzorů spodních vrstev letovického souvrství (spodní perm) boskovické brázdy
Stanislav Štamberg, ročník 48, 2015 (ZGV v roce 2014), str. 71–74
pdf (8.25 MB)

Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum
E. Žáčková, I. Soejono, M. Machek, V. Janoušek, ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 249–252
pdf (0.72 MB)

Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 233–236
pdf (0.1 MB)

Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy
Z. Šimůnek, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 92–96
pdf (0.1 MB)

Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu?
P. Batík, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 11–16
pdf (0.27 MB)

Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
J. Zimák, J. Štelcl, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 203–204
pdf (0.07 MB)

Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny
J. Štěpánková, M. Kobr, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 142–144
pdf (0.14 MB)

O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno
M. Bubík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 64–66
pdf (0.15 MB)

Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě
E. Knobloch, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 47–49
pdf (0.15 MB)